• Nörolojik kökenli hastalıklar, hastane öncesi alanda ambulans taleplerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Nörolojik kökenli olsun yada olmasın hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde nörolojik muayene gerek hastalığın tanılanmasında, gerekse hastanın genel nörolojik durumunun ...

Günümüzde kalp cerrahisi yapılabilen merkez sayısı gün geçtikçe hızla artmakta, bununla paralel olarak kalp cerrahisi geçiren hasta sayısı da artmaktadır. Kalp cerrahisi sonrasında kardiyak arrest oluşabilecek en kötü senaryo olmakla ...

Pediatri

Daha Fazla Göster

Travma

  • 173
    0
    Batın travmalı hastalar tüm tavmaya bağlı ölümlerin yaklaşık olararak 15-20 sini oluşturmaktadır. Penetran batın yaralanmaları künt batın yaralanmalarına göre daha yüksek mortalite oranlarına sahiptir. Genellikle ölümler kontrol edilemeyen yada tespit edilemeyen batın içi hemorajiler nedeni ...
  • 296
    0
    Femur (Uyluk) kemiği alt ekstremitenin ve vücudun en uzun kemiği olarak literatürde yer almakla beraber, etrafında büyük miktarda güçlü kas yapısını ve diğer yapıları barındırmaktadır. Etrafında güçlü kasların olması, damar ve sinir yaralanmalarına potansiyel risk oluşturması nedeni ile ...