ANZCOR 2016 Algoritmaları

Avusturalya ve Yeni Zelanda Resitasyon Konseyi yetişkin, pediatrik ileri yaşam desteği ve yetişkin anafilaksi algoritmalarının türkçeleştirilmiş hali.
Devamını Oku

AHA 2015 Detaylı Taşikardi Algoritmaları

AHA 2015 Dar QRS düzenli Taşikardi, AVNRT, Atrial Flutter, Fokal Atrial Taşikardi Algoritmaları. Türkçeleştirilmiş halde.
Devamını Oku

ERC 2015 Yetişkin ve Pediatrik İleri Yaşam Desteği Algoritmaları

ERC 2015 erişkin ileri yaşam desteği ve pediatrik ileri yaşam desteği algoritmaları. Türkçeleştirilmiş halde.
Devamını Oku
Konjestif kalp yetmezliği (KKY), kalbin kan pompalama gücünde herhangi bir nedenle oluşan bozukluklar ve yetersizlikler nedeni ile kalbin kan pompalama kapasitesinde oluşan azalma ve bununla birlikte dokularda oluşan dolaşım bozukluğu olarak tanımlanabilmektedir. Konjestif kalp yetmezliği denildiğinde ilk akla gelen sol...

Özel Durumlar

Tümünü Göster

Hipotermi

  • 5 Şubat
  • 2.810

Suda Boğulmalar

  • 26 Şubat
  • 2.701

Hipertermi

  • 5 Şubat
  • 2.148

Geri Döndürülebilir Nedenler

Tümünü Göster

Hipovolemi

  • 28 Ocak
  • 2.608

Pediatrik Aciller

Tümünü Göster

Krup ve Hastane Öncesi Tedavi

Krup diğer adıyla akut larengotrekeobronşit, pediatrik hastalarda özellikle kış aylarında sıklıkla görülen pediatrik aciller arasındadır. Pediatrik hastalarda üst solunum yolu tıkanıklıklarına sebep olabilen en önemli hastalıklar arasındadır. Genellikle akşam ve...

Yenidoğanın İlk Değerlendirilmesi

Ambulanslarda veya olay yerinde doğum eylemleri eskisi kadar sık olmasa da yine karşılaştığımız durumlardan bir tanesidir. Bebek doğduktan

Çocuk İstismarı ve İhmali

Son dönemde sık sık yazılı, görsel medyada karşımıza çıkan çocuk istismarının tanınması sağlık profesyonelleri açısından ve istismar edilen

Umbilikal Ven Kateterizasyonu

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere yenidoğanların çok büyük bölümü uterus dışı yaşama kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde adapte

Endotrakeal Tüp Derinliği

Pediatrik hastalarda akut bir durumda hava yolu yönetimi hepimiz için önemli bir beceridir. Ciddi solunum sistemi hastalıkları (örn: astım),

Çocuklarda Hava Yolu Yönetimi

Pediatrik hastalarda olası respiratuar arrest durumlarında hızla hava yolu güvenliği alınmalı ve hava yolu açıklığı sağlanmalıdır. Çocuk hastalarda

Batın Travmalı Hastaların Değerlendirilmesi

Batın travmalı hastalar tüm tavmaya bağlı ölümlerin yaklaşık olararak 15-20 sini oluşturmaktadır. Penetran batın yaralanmaları künt batın yaralanmalarına göre daha yüksek mortalite oranlarına sahiptir. Genellikle ölümler kontrol edilemeyen yada tespit...

Femur Fraktürleri (Kırıkları) ve Hastane Öncesi Tedavi

Femur (Uyluk) kemiği alt ekstremitenin ve vücudun en uzun kemiği olarak literatürde yer almakla beraber, etrafında büyük miktarda güçlü kas yapısını ve diğer yapıları

Hastane Öncesi Laktat Kullanımı

Foamem sitelerinde dolaşırken thetraumapro.com web sitesinde hastane öncesi dönemde laktat kullanımı ile ilgili kısa bir makale gördüm. Metini türkçeleştirerek sizlerle paylaşıyorum. Yazının orinaline buradan ulaşabilirsiniz. http://thetraumapro.com/2016/10/03/prehospital-lactate-ready-for-prime-time/

Revize (Gözden Geçirilmiş) Travma Skoru (RTS)

Travma hastalarının değerlendirilmesi, yaralanma seviyesinin belirlenmesi ve mortalite tahmini amacı ile birçok travma skorlama sistemi geliştirilmiştir.

Nörojenik Şok ve Hastane Öncesi Tedavisi

Özellikle spinal kord yaralanmalarına bağlı omurilik hasarı sonucunda oluşan, sempatik aktivite kaybı ile karakterize klinik tablodur.  Nörojenik

Servikal Yaralanmalar

Özellikle direkt veya indirekt künt tavmalar sonucunda oluşan hayatı tehdit eden veya yaşam kalitesini kalıcı olarak düşüren yaralanmalardır.

EKG Tanılama

Tümünü Göster

EKG ve AKS Hesaplaması

AKS, kalbin elektriksel aktivitesinin kalp üzerindeki ortalama yayılma yönü olarak tarif edilebilir. Kalbin AKS’ ını hesaplarken EKG den

Wellens Sendromu

Wellens sendromu, yine  LAD arter darlığı yada oklüzyonunda karşımıza çıkan bir durumdur. V2 ve V3 de bifazik veya negatif derin T dalgalarıyla karşımıza 

De Winter’s T Dalgası ve Önemi

Prekordiyal derivasyonlarda (Özellikle V3, V4) ST elevasyonu olmadan simetrik ve sivri T dalgalarına De Winter’s T dalgarı adı verilmektedir. Özellikle genç hastalarda,

Sol Dal Bloğu

Sol dal bloğunda ileti önce sağ ventrikülleri depolarize eder daha sonra septum üzerinde sol ventrikülleri depolarize ettiği için sol ventriküllerin

Brugada Sendromu

1992 yılında tanımlanan Brugada sendromu, kalp kasında bulunan Sodyum kanallarını kodlayan bir genin mutasyonuna bağlı

Sağ Dal Bloğu

Sağ dal bloğunda septum üzerinden yayılan depolarizasyon sol ventrikülleri uyardıktan sonra sağ ventriküllere geçtiği için sağ ventrikülün uyarılması