Pratik Girişimler

Zor Havayolu ve Yönetimi

Hava yolu yönetimi hastane içinde yada hastane öncesi alanda oluşan hava yolu kontrolü gerektiren durumlarda hayati önem taşımaktadır.

Umbilikal Ven Kateterizasyonu

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere yenidoğanların çok büyük bölümü uterus dışı yaşama kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde adapte

Santral Venöz Kateterizasyon: External Juguler Ven

IV erişimin External Juguler Ven üzerinden sağlandığı durumdur. Normal şartlarda hastane öncesi alanda periferik venöz erişim her türlü sıvı ve...

Nazogastrik Tüp (Nazogastrik Sonda – Katater) Yerleştirilmesi

Özellikle hastanın mide içeriğinin boşaltılması, gaztrik lavaj ve kusma sonucu aspirasyon riski olan hastalara Burun deliklerinden girilerek mideye erişim

Krikotirotomi

Özellikle zor entübasyon ve travmalar nedeni ile diğer hava yolu ekipmanları kullanılarak hava yolu kontrolü ve devamlılılığının sağlanamadığı

Supraglottik Hava Yolu Ekipmanları

Endotrakeal entübasyonun beceri ve tecrübe gerektiren bir uygulama olmasından dolayı başarı oranı hasta ve uygulayıcı özelliklerine göre büyük değişiklikler gösterebilmektedir....