Travma

Batın Travmalı Hastaların Değerlendirilmesi

Batın travmalı hastalar tüm tavmaya bağlı ölümlerin yaklaşık olararak 15-20 sini oluşturmaktadır. Penetran batın yaralanmaları künt batın yaralanmalarına göre daha...

Femur Fraktürleri (Kırıkları) ve Hastane Öncesi Tedavi

Femur (Uyluk) kemiği alt ekstremitenin ve vücudun en uzun kemiği olarak literatürde yer almakla beraber, etrafında büyük miktarda güçlü kas yapısını ve...

Hastane Öncesi Laktat Kullanımı

Foamem sitelerinde dolaşırken thetraumapro.com web sitesinde hastane öncesi dönemde laktat kullanımı ile ilgili kısa bir makale gördüm. Metini türkçeleştirerek sizlerle...

Revize (Gözden Geçirilmiş) Travma Skoru (RTS)

Travma hastalarının değerlendirilmesi, yaralanma seviyesinin belirlenmesi ve mortalite tahmini amacı ile birçok travma skorlama sistemi geliştirilmiştir.

Nörojenik Şok ve Hastane Öncesi Tedavisi

Özellikle spinal kord yaralanmalarına bağlı omurilik hasarı sonucunda oluşan, sempatik aktivite kaybı ile karakterize klinik tablodur.  Nörojenik

Servikal Yaralanmalar

Özellikle direkt veya indirekt künt tavmalar sonucunda oluşan hayatı tehdit eden veya yaşam kalitesini kalıcı olarak düşüren yaralanmalardır.

Pelvis Yaralanmaları

Özellikle künt ve tüksek enerjili travmalar (Trafik kazaları, yüksekten düşme sıkışma – ezilme vb.) sonucunda oluşan yaralanmalardır. Yüzeyel yaralanmalarla

Göğüs Travmaları: Yelken Göğüs

Yelken göğüs (Flail chest), özellikle künt göğüs yaralanmalarında kosta kırıkları ile karakterize bir göğüs yaralanmasıdır. iki veya ikiden

Dalış Yaralanmaları: Dekompresyon (Vurgun)

Belkide halk arasında en çok bilinen dalış yaralanmasıdır. Su altındaki yüksek basınç nedeni ile (Her 10 metrede 1 atm basınç...

Dalış Yaralanmaları: Barotravma

Yaz mevsiminin gelmesi ile özellikle sahil şeridindeki dalış yaralanmalarının en sık görülen formudur. Dalış esrasında artan çevresel basıncın

Yanıklar ve Hastane Öncesi Yaklaşım

Isı, elektrik, kimyasal maddeler ve radyasyon gibi etkiler sonucunda deride ve diğer derin vüsut dokularında meydana gelen hasarlar yanık

Crush Sendromu

Özellikle deprem gibi doğal afetlerde en sık ölüm nedeni vital organlara gelen penetran ve künt travmalardır. Enkaz altından çıkan sağ...

Sonraki Sayfa »