Kılavuzlar

Opioid Aşırı Dozu, Naloxone Eğitimi ve Uygulanması (AHA 2015)

2015 (Yeni): Opioid aşırı dozu riski altındaki (ya da bu kişilerle birlikte yaşayan veya bu kişilerle sıklıkla temas kuran) kişilere...

AHA 2015 Bebek ve Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Değişiklikleri

Temel Konular ve Değişikliklerin Özeti Pediatrik temel yaşam desteğindeki (TYD) değişimler yetişkin temel yaşam desteğindeki değişimler ile paralellik göstermektedir. Burada...

AHA 2015 Özel Durumlarda Resüsitasyon: Gebelik

Gebelikle ilişkili kardiyak arrestler yüksek gelir düzeyiolan ülkelerde nadir olarak görülmektedir. Gebe annelerde kardiyak arrest

ANZCOR: İleri Yaşam Desteğinde (İYD) Hava Yolu

2.1 Hava yolu manevraları Temel Yaşam Desteği teknikleri arasında olan çene kaldırma ve başı yatırma Kılavuzun 4. bölümünde ele alınmıştır....

ANZCOR: İleri Yaşam Desteğinde Dolaşım

Sağlık hizmet sağlayıcıları yetişkinler için dakikada yaklaşık 100-120 kalp masajı gerçekleştirmeli (CoSTR 2015, güçlü tavsiye, oldukça düşük

Yetişkin İleri Yaşam Desteğinde Hedefe Yönelik Oksijen Tedavisi

ANZCOR Kılavuzu 11.6.1   Özet Bu kılavuz peri-arest süreçte oksijen uygulanması üzerine tavsiyeler sunmaktadır. Bu kılavuz kimin için geçerlidir?

AHA 2015 İleri Kardiyak Yaşam Desteği Öne Çıkanlar (Türkçe)

2015 Kılavuzu Güncellemesinde ileri kardiyak yaşam desteği ile ilgili olarak yer alan başlıca konular ve büyük değişiklik önerileri şu şekildedir:

ERC 2015 Resüsitasyon Kılavuzu Türkçe Geniş Özet

Bu rehber “Resusitasyon Derneği” tarafından türkçeleştirilmiştir. Giriş Bu geniş özet çocuk ve erişkinlerdeki başlıca resüsitasyon tedavi algoritmalarını ve 2010 rehberinden...

ANZCOR 2016

                Avustralya ve Yeni Zelanda Resitasyon konseyi yetişkin ve pediatrik ileri yaşam desteği...

ERC 2015 Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzu Türkçe Özeti

2015 Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzu, ILCOR üyesi dergilerde 15 Ekim 2015 sabahı itibariyle eşzamanlı baskıya girdi.

ERC 2015 ile Pediatrik Yaşam Desteği

Yetişkinlerde genelde kalp kökenli kardiyak arrest olguları ile karşılaşırken, bebek ve çocuk hastalarda solunumsal problemlerin ilerlemesine bağlı olan durumlar sonucunda kardiyak...

AHA 2015 Detaylı Taşikardi Algoritmaları

AHA 2015 Dar QRS düzenli Taşikardi, AVNRT, Atrial Flutter, Fokal Atrial Taşikardi Algoritmaları. Türkçeleştirilmiş halde.

Sonraki Sayfa »