AHA 2015 Bebek ve Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Değişiklikleri

AHA 2015 Bebek ve Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Değişiklikleri

Temel Konular ve Değişikliklerin Özeti

Pediatrik temel yaşam desteğindeki (TYD) değişimler yetişkin temel yaşam desteğindeki değişimler ile paralellik göstermektedir. Burada ele alınan konular aşağıdakileri içermektedir:

  • C-A-B dizisinin pediatrik CPR için tercih edilen dizi olduğunun yeniden tasdik edilmesi
  • 1-kurtarıcılı ve birden fazla kurtarıcılı pediatrik HCP CPR (HCP- healthcare provider – Sağlık Personeli) için cep telefonu çağında yeni algoritmalar
  • Ergenlerde kalp masajı derinliği için 6cm’lik üst limitin belirlenmesi
  • Yetişkin temel yaşam desteği tarafından tavsiye edilen 100-120 kalp masajı/dakika oranının benimsenmesi
  • Pediatrik temel yaşam desteği için göğüs masajı ve suni solunumun gerekli olduğunun yeniden altının çizilmesi

C-A-B Sıralaması

2015 (Güncellendi):

Her ne kadar destekleyen verinin miktarı ve kalitesi sınırlı olsa da, A-B-C yerine C-A-B ile CPR’ın başlatıldığı 2010 Talimatlarındaki dizinin sürdürülmesi makul olabilir.

2010 (Eski):

Bebekler ve çocuklarda CPR’a suni solunum yerine kalp masajı ile başlayın (A-B-C yerine C-A-B).

CPR, 2 suni solunum yerine, 30 kalp masajı (bir tek kurtarıcı tarafından uygulanır) veya 15 kalp masajı (bebekler ve çocukların 2 HCP (HCP- healthcare provider – Sağlık Personeli) tarafından resüsitasyonu için) ile başlamalıdır.

Neden:

Yeni verilerin olmaması nedeniyle 2010 dizisi değişmemiştir. Tüm yaşlardan kazazedelerde CPR için kalp masajı, solunum yolu ve suni solunum dizisinin tutarlılığı, her yaştan kişilere müdahale eden kurtarıcılar için hatırlaması ve uygulaması en kolay yöntem olabilir. Yetişkinler ve çocuklar için aynı dizinin izlenmesi eğitimde tutarlılık sağlayacaktır.

1-Kurtarıcılı ve Çok Kurtarıcılı HCP CPR için Yeni Algoritmalar

1-Kurtarıcılı ve çok kurtarıcılı HCP (HCP- healthcare provider – Sağlık Personeli) pediyatrik CPR için algoritmalar, hoparlörlü cep telefonlarının yaygın olduğu bu dönemde resüsitasyonun ilk aşamalarında kurtarıcılara daha iyi kılavuzluk etmek üzere birbirinden ayrılmıştır (Şekiller 7 ve 8). Bu cihazlar tek bir kurtarıcının CPR’a başlarken bir acil durum yanıtını etkinleştirmesine imkan tanıyabilir; kurtarıcı CPR sırasında bir Çağrı yönlendiriciler ile diyalogunu sürdürebilir. Bu algoritmalar, ani ve tanık olunan bayılma durumunda bu tür bir durumun kalp ile ilgili sebepleri olmasının olası olması nedeniyle AED’nin hızla sağlanması için yüksek kaliteli CPR’ın önceliğini vurgulamaya devam etmektedir.

Göğüs Kompresyonlarının Derinliği

2015 (Güncellendi):
Kurtarıcıların pediatrik hastalarda (1 yaşından küçük bebekler) göğüs kafesinin ön-arka çapının 1/3 ‘ ü kadar çöktürüldüğü göğüs kompresyonları maküldür. .Bu, bebeklerde yaklaşık 4 cm (1,5 inç), çocuklarda 2 inç (5 cm) arasında değişmelere eşittir. Çocuklar ergenlik çağına eriştiğinde (örneğin gençler),  5 cm (2 inç) den fazla, ancak 6 cm’den (2,4 inç) az olan yetişkin kompresyon derinliği kullanılır.

2010 (Eski):

Etkili bir göğüs kompresyonu elde etmek için kurtarıcılar göğüs ön-arka çapının en az üçte birini sıkıştırmalıdır. Bu, çoğu bebekte yaklaşık olarak 1.5 inç (yaklaşık 4 cm) ve çoğu çocukta yaklaşık 2 inç (5 cm) karşılık gelir.

Neden:

Bir yetişkin çalışmasında, göğüs kompresyonlarının 2.4 cm’den (6 cm) daha derin olduğu hasarların oluştuğu gösterildi. Bu yetişkin TYD tavsiyesi, göğüs sıkıştırma derinliği için bir üst sınır eklemek ile sonuçlandı. Pediatrik uzmanlar ergenlik çağının ötesinde ergenler için bu öneriyi kabul ettiler. Pediatrik bir çalışmada, sıkıştırma derinliği 2 inçten (51 mm) daha büyük olduğunda 24 saat sağkalımının iyileştiğini gözlemledi. Olay anında sıkıştırma derinliğinin değerlendirilmesi zordur ve bu bilgileri sağlayan bir geribildirim cihazı var ise, bu cihazların kullanılması yararlı olabilir.

Göğüs Kompresyonu Hızı

2015 (Güncellendi):

Yeterli pediatrik kanıt yokluğunda, CPR eğitiminde basitliği en üst düzeye çıkarmak için bebekler ve çocuklarda önerilen yetişkin göğüs kompresyonu hızı olan, dakikada 100-120 göğüs kompresyonu hızını  kullanmak mantıklıdır.

2010 (Eski):

“Hızlı bas”. Dakikada en az 100 kompresyon olacak şekilde bastır.

Neden:

Bir erişkin çalışması, yetersiz göğüs sıkıştırma derinliğini son derece hızlı sıkıştırma oranları ile bağlantılı olduğunu gösterdi. Pediatrik bilgi eksikliğinde, eğitsel tutarlılığı ve akılda tutmayı en üst düzeye çıkarmak için yetişkin TYD için yapıldığı gibi sıkıştırma hızı için de aynı tavsiyeyi çocuk uzmanları kabul etmiştir.

Sadece Kalp Masajı ile CPR

2015 (Güncellendi):

Bebekler ve çocuklarda kalp durması halinde geleneksel CPR (kurtarıcı suni solunum ve kalp masajları) uygulanmalıdır. Çoğu pediatrik kalp durmasının asfiksiyal doğası, etkin CPR için suni solunumu gerektirmektedir.

Bununla birlikte, primer kalp durması olan bir hastada kurtarıcının suni solunum yapamaması ya da bunu yapmak istememesi halinde sadece kalp masajlı CPR’ın etkili olabilecek olması nedeniyle kurtarıcıların kalbi durmuş bebekler ve çocuklara sadece kalp masajlı CPR uygulamalarını tavsiye etmekteyiz.

2010 (Eski):

Bebekler ve çocuklarda optimal CPR hem kalp masajı hem de suni solunumu içermektedir, ancak sadece kalp masajlı CPR, CPR uygulanmamasına kıyasla tercih edilir.

Neden:

Yüksek katılımlı çalışmalar, sadece kalp masajı ile müdahale edilmiş tahminen asfiksiyal pediatrik kalp durması (ki hastane dışı pediyatrik kalp durmalarının büyük çoğunluğunu meydana getirir) için daha kötü sonuçlar elde edildiğini göstermiştir.

Tahminen asfiksiyal kalp durması vakasında geleneksel CPR’ın (kalp masajı + suni solunum) uygulanmadığı 2 çalışmada, kazazedeye orada tesadüfen bulunan herhangi bir kişi tarafından CPR uygulanmaması halinde elde edilen sonuçların farklı olmadığı ortaya koyulmuştur. Tahminen kalbe bağlı nedenler mevcut olduğu zaman, geleneksel veya sadece kalp masajlı CPR’dan elde edilen sonuçlar birbirine benzemektedir.

 

AHA 2015 Temel Yaşam Desteği (TYD) Algoritmi Türkçe Tek Kurtarıcı

 

AHA 2015 Temel Yaşam Desteği (TYD) Algoritmi Türkçe İki Kurtarıcı

 

 

Referans:

http://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-English.pdf

Özet
AHA 2015 Bebek ve Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Değişiklikleri
Makale Adı
AHA 2015 Bebek ve Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Değişiklikleri
Açıklama
Pediatrik temel yaşam desteğindeki değişimler yetişkin temel yaşam desteğindeki değişimler ile paralellik göstermektedir. Burada ele alınan konular
Yazar
Editör
https://www.resusitasyon.com
Editör Logo
« »
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz