• Günümüzde kalp cerrahisi yapılabilen merkez sayısı gün geçtikçe hızla artmakta, bununla paralel olarak kalp cerrahisi geçiren hasta sayısı da artmaktadır. Kalp cerrahisi sonrasında kardiyak ...
  • Boğulma kavramı, su veya başka bir sıvı içinde kısmi batmaya (immersiyon) veya tam batmaya (submersiyon) bağlı olarak gelişen, primer solunum
  • Travmaya bağlı ölümlerin yarısına yakın bir bölümü travmadan dakikalar sonra gelişen ve önlenmesi çok zor olan ölüm vakalarıdır. Travmaya bağlı ölümlerin
  • İnsan vücudu belli sıcaklık değerleri arasında faaliyetlerini kusursuzca sürdürebilmektedir.Bu denge beyin yapılarından hipotalamus tarafından sağlanır.
  • İnsan vücudu belli sıcaklık değerleri arasında faaliyetlerini kusursuzca sürdürebilmektedir.Bu denge beyin yapılarından hipotalamus tarafından sağlanır.
  • Elektrik çarpmasına bağlı ölümler nadir görülsede, endüstriyel gelişmişliğin arttığı bölgelerde ve yüksek elektrik akımı
  • Sadece zehirlenmelere bağlı kardiyak arrest vakaları genel olarak toplumda nadir görülürken, 40 yaş altında uyuşturucu ve yabancı madde kullanımına bağlı kardiyak arrestler artış göstermektedir. ...
  • Gelişmiş ülkelerde 1/300oo sıklıkla görülen gebelikde anne ölümleri (gebeliğe bağlı mortalite), gelişmekte olan ülkelerde daha sık karşımızda çıkmaktadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ...
  • Anaflaksi, hayatı ciddi şekilde tehdit eden, ani olarak ortaya çıkan, birçok sistemin tutulması ile karakterize, şiddetli, sistemik hipersensitivite reaksiyonudur. Vücuda giren allerjenlerin mast hücreleri ...
  • Astım akciğerlerdeki hava yollarının, aşırı duyarlılık nedeni ile irritasyonuna bağlı olarak daralmasıyla karakterize bir akciğer hastalığıdır. Astım ataklarında bronşlar ve diğer hava yolları ödem ...