Manşet

ANZCOR 2016 Algoritmaları

Avusturalya ve Yeni Zelanda Resitasyon Konseyi yetişkin, pediatrik ileri yaşam desteği ve yetişkin anafilaksi algoritmalarının türkçeleştirilmiş hali.

AHA 2015 Detaylı Taşikardi Algoritmaları

AHA 2015 Dar QRS düzenli Taşikardi, AVNRT, Atrial Flutter, Fokal Atrial Taşikardi Algoritmaları. Türkçeleştirilmiş halde.

ERC 2015 Yetişkin ve Pediatrik İleri Yaşam Desteği Algoritmaları

ERC 2015 erişkin ileri yaşam desteği ve pediatrik ileri yaşam desteği algoritmaları. Türkçeleştirilmiş halde.