Hava Yolu Uygulamaları

ANZCOR: İleri Yaşam Desteğinde (İYD) Hava Yolu

2.1 Hava yolu manevraları Temel Yaşam Desteği teknikleri arasında olan çene kaldırma ve başı yatırma Kılavuzun 4. bölümünde ele alınmıştır....

Hastane Öncesi Alanda Airtraq Laringoskop Kullanımı

Endotrakeal entübasyon işlemi sırasında bir çok laringoskop çeşidi kullanılabilirken en sık kullanılan laringoskoplar Macintosh ve Miller tipi laringoskoplardır. Ancak bu

Zor Havayolu ve Yönetimi

Hava yolu yönetimi hastane içinde yada hastane öncesi alanda oluşan hava yolu kontrolü gerektiren durumlarda hayati önem taşımaktadır.

Endotrakeal Tüp Derinliği

Pediatrik hastalarda akut bir durumda hava yolu yönetimi hepimiz için önemli bir beceridir. Ciddi solunum sistemi hastalıkları (örn: astım),

Çocuklarda Hava Yolu Yönetimi

Pediatrik hastalarda olası respiratuar arrest durumlarında hızla hava yolu güvenliği alınmalı ve hava yolu açıklığı sağlanmalıdır. Çocuk hastalarda

Yenidoğan (Neonatal) Havayolu Yönetimi

Yenidoğanların büyük kısmında doğum sonrası atmosferik solunuma adapte olmalarında ciddi problemler olmamaktadır. Ancak tüm doğum olgularının

Krikotirotomi

Özellikle zor entübasyon ve travmalar nedeni ile diğer hava yolu ekipmanları kullanılarak hava yolu kontrolü ve devamlılılığının sağlanamadığı

Hava Yolu Obstrüksiyonları

Asfiksi, kardiyak arrestin nedenlerinden bir tanesidir. Solunum yolunun yabancı cisimlerle tıkanması sonucun, dokularda oluşan hipoksi

Supraglottik Hava Yolu Ekipmanları

Endotrakeal entübasyonun beceri ve tecrübe gerektiren bir uygulama olmasından dolayı başarı oranı hasta ve uygulayıcı özelliklerine göre büyük değişiklikler gösterebilmektedir....

Hava Yolu Teknikleri

Kardiopulmoner arrest ve peri-arrest vakalarda verimli bir ventilasyonu sağlamak için, hava yolu sağlanması ve sürdürülmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla...