AHA 2015

Opioid Aşırı Dozu, Naloxone Eğitimi ve Uygulanması (AHA 2015)

2015 (Yeni): Opioid aşırı dozu riski altındaki (ya da bu kişilerle birlikte yaşayan veya bu kişilerle sıklıkla temas kuran) kişilere...

AHA 2015 Bebek ve Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Değişiklikleri

Temel Konular ve Değişikliklerin Özeti Pediatrik temel yaşam desteğindeki (TYD) değişimler yetişkin temel yaşam desteğindeki değişimler ile paralellik göstermektedir. Burada...

AHA 2015 Özel Durumlarda Resüsitasyon: Gebelik

Gebelikle ilişkili kardiyak arrestler yüksek gelir düzeyiolan ülkelerde nadir olarak görülmektedir. Gebe annelerde kardiyak arrest

AHA 2015 İleri Kardiyak Yaşam Desteği Öne Çıkanlar (Türkçe)

2015 Kılavuzu Güncellemesinde ileri kardiyak yaşam desteği ile ilgili olarak yer alan başlıca konular ve büyük değişiklik önerileri şu şekildedir:

AHA 2015 Detaylı Taşikardi Algoritmaları

AHA 2015 Dar QRS düzenli Taşikardi, AVNRT, Atrial Flutter, Fokal Atrial Taşikardi Algoritmaları. Türkçeleştirilmiş halde.

AHA 2015 Yetişkin ve Pediatrik İleri Yaşam Desteği Algoritmaları

AHA 2015 yetişkin ve pediatrik ileri yaşam desteği algoritmaları. Türkçeleştirilmiş halde.