Psikiyatri

Hastane Öncesi Alanda Psikoz Yönetimi

Psikoz (Psikotik episod), kişilerin gerçek ile hayalin ayırt edilemediği, gerçek algısının kaybolduğu bir psikiyatrik bozukluktur. Bu tür hastalar iç çekişmeleri...

Psikiyatrik Hastalara Genel Yaklaşım İlkeleri

Psikiyatrik acilleri, düşünce veya davranışların bir yada birkaçında oluşan değişimlerin sonucunda hastaların kendisi yada çevresi için tehdit oluşturduğu acil durumlar...