• 23
  0

  Digoxin (Digoksin) kardiyak glikozidler olarak tanımlanan ilaç grubununda bulunan bir dijitaldir. Digoxin (Digoksin), hastane öncesi alanda çok sık kullanılmasada hala kullanımı devam eden bir ilaçtır. Digoxin ...
 • 20
  0

  Jump START triaj sistemi, START triaj modelinin bir varyasyonudur. Jump START triaj modeli alanda pediatrik hastaların triajı da kullanılak üzere START triaj modeli üzerinde türetilmiştir. Jump ...
 • 7
  0

  START triaj sistemi yada START triaj modeli, özellikle afet ve olağan dışı durumlarda olay yerinde yaralıların sınıflandırılmasında ve öncelik sıralarının belirlenmesine yurt dışında ve ülkemizde en ...
 • 26
  0

  Prematüre Junctional Kompleks (PJC), isminden de anlaşılacağı üzere kaynağı AV kavşak olan erken vurulardır. Bilindiği üzere kalbın elektriksel ileti sistemi üzerinde bulunan hücrelerin elektriksel uyarı çıkarabilme ...
 • 27
  0

  Kalbin elektrofizyolojininde sık sık baksettiğimiz gibi normal şartlar altında Kalpte elektriksel impulsların başlangıç noktası Sinoatriyal düğümdür. Eğer herhangi bir nedenle Sinoatriyal düğümden uyarı  çıkmaz ve ventriküllere ...
 • 47
  0

  Diazepam (Diazem) benzodiazepinler grununa dahil bir ilaçtır. Ambulanslarımızda bulunun Midazolam (dormicum) dan sonra ikinci benzodiazepin ajandır. Diazepam (Diazem), santral sinir sistemi üzerine etki ederek sedatif ve anksiyolitik ...
 • 46
  1

  Dormicum yani Midazolam benzodiazepinler grubuna dahil olan sedatif  bir  ajandır. Hastane öncesi alanda sedasyon gerektiren tıbbi müdahaleler öncesinde sık olarak kullanılan bir ajandır. Sedasyon dışında konvülsiyon ...
 • 7
  0

  Vücudumuzda bulunan kemik yapıların bütünlğününün bozulmasına genel olarak kırık denilmektedir. Kırıklar kendiliğinden (yaşlılık, bazı hastalıklar vb.) yada vücuda alınan bir darbe sonucunda oluşabilirler. Makineleşen dünyada insanların ...
 • 22
  1

  Atropin, parasempatolitik etkili olan antimuskarinik bir ajandır. Geçmiş yıllarda özellikle kardiyak arrest tedavileri başta olmak üzere bir çok alanda kullanılsa da,  2010 yılından bu yana artık ...
 • 51
  1

  Karın ağrısı olan olguların tanılanması özellikle hastane öncesi alanda oldukça zor olmaktadır. Sadece hastane öncesi acil tıp alanında değil hastane acil tıbbında görüntüleme ve/veya laboratuvar testlerinin ...
 • 7
  0

  Metilprednizolon (Prednol), sentedik kortikosteroidler arasında yer alan bir kortikosteroiddir. Genel tıp alanında bir çok endikasyonu olan bu metilprednizolon hastane öncesi alanda da oldukça kullanılmaktadır. Histamin ve ...
 • 18
  0

  Beloc, beta blokerler sınıfında yer alan metoprolol etken maddeli β1 (Beta 1) adrenerjik reseptör antagonistidir. Beloc (metoprolol) bir çok alanda kullanılabilirken hastane öncesi acil tıp alanında ...