EKG Tanılama

EKG ve AKS Hesaplaması

AKS, kalbin elektriksel aktivitesinin kalp üzerindeki ortalama yayılma yönü olarak tarif edilebilir. Kalbin AKS’ ını hesaplarken EKG den

Wellens Sendromu

Wellens sendromu, yine  LAD arter darlığı yada oklüzyonunda karşımıza çıkan bir durumdur. V2 ve V3 de bifazik veya negatif derin T dalgalarıyla...

De Winter’s T Dalgası ve Önemi

Prekordiyal derivasyonlarda (Özellikle V3, V4) ST elevasyonu olmadan simetrik ve sivri T dalgalarına De Winter’s T dalgarı adı verilmektedir. Özellikle...

Sol Dal Bloğu

Sol dal bloğunda ileti önce sağ ventrikülleri depolarize eder daha sonra septum üzerinde sol ventrikülleri depolarize ettiği için sol ventriküllerin

Brugada Sendromu

1992 yılında tanımlanan Brugada sendromu, kalp kasında bulunan Sodyum kanallarını kodlayan bir genin mutasyonuna bağlı

Sağ Dal Bloğu

Sağ dal bloğunda septum üzerinden yayılan depolarizasyon sol ventrikülleri uyardıktan sonra sağ ventriküllere geçtiği için sağ ventrikülün uyarılması

Normal Sinüs Ritmi

Uyarının sinoatriyal düğümden çıktığı ve normal fizyolojik yolları takip ederek ventriküllere ulaştığı durumdur. Bir ritmin normal sinüs ritmi olarak

Ventriküler Taşikardi

Ventriküllerden kaynaklanan tedavi edilmediği zamanlarda ölümcül olabilen bir distitmi çeşididir. Bir çok şekilde sınıflandırma yapılsa da kaynağına

Prematüre Ventriküler Kompleks (PVC)

Prematüre erken vurular, ritmin belli bir periyotta giderken, ventriküllerdeki ektopik bir veya birkaç odaktan erken uyarı gelmesi durumudur.

Sinüs Arresti

Hasta sinüs sendromu yada sinüs disfonksiyonu olarak da adlandırılmaktadır. Hastanın Ritmi düzenli bir periyotla devama etmekte iken

Multifokal Atriyal Taşikardi (MAT)

Wandering Atrial Pacemaker (WAP)’ ın hızlanmış ve kaotik hale gelmiş halidir. En az üç adet farklı atriyal odak (3 den...

Wandering Atriyal Pacemaker (WAP)

Gezici atriyal pacemaker olarak türkçeleştirebiliriz. Uyarıların sinoatriyal düğüm dışında farklı (Multifokal) atriyal odaklardan kaynaklandığı durumdur.

Sonraki Sayfa »