ERC 2015

ERC 2015 Resüsitasyon Kılavuzu Türkçe Geniş Özet

Bu rehber “Resusitasyon Derneği” tarafından türkçeleştirilmiştir. Giriş Bu geniş özet çocuk ve erişkinlerdeki başlıca resüsitasyon tedavi algoritmalarını ve 2010 rehberinden...

ERC 2015 Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzu Türkçe Özeti

2015 Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzu, ILCOR üyesi dergilerde 15 Ekim 2015 sabahı itibariyle eşzamanlı baskıya girdi.

ERC 2015 ile Pediatrik Yaşam Desteği

Yetişkinlerde genelde kalp kökenli kardiyak arrest olguları ile karşılaşırken, bebek ve çocuk hastalarda solunumsal problemlerin ilerlemesine bağlı olan durumlar sonucunda kardiyak...

ERC 2015 Yetişkin ve Pediatrik İleri Yaşam Desteği Algoritmaları

ERC 2015 erişkin ileri yaşam desteği ve pediatrik ileri yaşam desteği algoritmaları. Türkçeleştirilmiş halde.

ERC 2015 Taşikardi ve Bradikardi Algoritmi

ERC 2015 Taşikardi ve Bradikardi Algoritmaları Türkçeleştirilmiş halde.