AHA 2015 İleri Kardiyak Yaşam Desteği Öne Çıkanlar (Türkçe)

AHA 2015 İleri Kardiyak Yaşam Desteği Öne Çıkanlar (Türkçe)

2015 Kılavuzu Güncellemesinde ileri kardiyak yaşam desteği ile ilgili olarak yer alan başlıca konular ve büyük değişiklik önerileri şu şekildedir:

 • Vazopresin ve epinefrinin birlikte kullanılması, kalp durması (kardiyak arrest) durumunda standart dozda epinefrin kullanılması ile karşılaştırıldığında hiçbir avantaj sağlamamaktadır. Aynı zamanda vazopresin, epinefrinin tek başına kullanılması karşısında da hiçbir avantaj sağlamamaktadır. Dolayısıyla, bu algoritmayı sadeleştirmek amacıyla vazopresin Yetişkin Kalp Durması Algoritması – 2015 Güncellemesinden çıkarılmıştır.
 • 20 dakika kalp masajı sonrasında entübe edilmiş hastalarda “End Tidal CO2” (ETCO2) son derece düşük resüsitasyon ihtimali ile ilişkilendirilmektedir. Bu parametre karar vermede tek başına kullanılmamalı olsa da sağlık hizmeti sağlayıcılar resüsitasyonun ne zaman sonlandırılacağına karar vermeye yardımcı olması için 20 dakika kalp masajı sonrasında düşük ETCO2 ile birlikte diğer faktörleri de göz önünde bulundurabilirler.
 • IHCA (Hastanede Kalp Durması) tedavisinde steroidler vazopresin ve epinefrin ile birlikte uygulandıkları zaman bazı faydalar sağlayabilirler. Takip çalışmalarında rutin kullanım tavsiye edilmemiş olsa da bir sağlık hizmet sağlayıcısının IHCA için bu karışımı uygulaması makuldür.
 • Hızla uygulanması halinde ECPR (Ekstrakorporeal Kalp Masajı) potansiyel olarak geri dönüşü olabilecek sağlık durumlarına müdahale edilmesi ya da geleneksel kalp masajı ile resüsite edilmemiş hastalar için kalp nakli için düzenleme yapılacak zamanı sağlayabildiği için viyabiliteyi uzatabilir.
 • Şok verilemeyen kalp ritmine sahip kalp durması hastalarında ve şok verilmemesi halinde epinefrin verilecek hastalarda epinefrinin gecikmeden verilmesi tavsiye edilir.
 • Spontan Dolaşıma Dönüş (ROSC) sonrasında lidocaine kullanımı hakkındaki çalışmalar çelişkili veriler ortaya koymuştur ve lidocaine’in rutin kullanımı önerilmez. Bununla birlikte, ventriküler fibrilasyon (VF)/nabızsız ventriküler taşikardi (pVT) kalp durmasından spontan dolaşıma dönüş sonrasında lidocaine kullanılmaya başlanması ya da devam edilmesi göz önünde bulundurulabilir.
 • Gözleme dayalı bir çalışmada kalp durması sonrasında ß-blokör kullanılmasının ß-blokör kullanılmaması halinde elde edilen sonuçlardan daha iyi sonuçlarla ilişkilendirilebileceği belirtilmiştir. Her ne kadar bu gözleme dayalı çalışma rutin kullanımı tavsiye etmek için yeterince güçlü bulgu sağlamasa da VF/nVT’ye bağlı olarak kalp durması nedeniyle hastaneye yatırılma sonrasında oral ya da damar içi (IV) ß-blokör kullanımına başlanmasının ya da kullanımın devam ettirilmesinin erken olduğu düşünülebilir.

 

Resüsitasyon’ da Vazopresörler: Vazopresin

2015 (Güncellendi): Kalp durması durumunda standart dozda epinefrin kullanılması yerine vazopresin ve epinefrinin birlikte kullanılması hiçbir avantaj sunmamaktadır.

2010 (Eski): Bir doz vazopresin 40 ünite IV/IO uygulanması, kardiyak arrest tedavisinde epinefrinin birinci veya ikinci dozunun yerini alabilir.

Neden: Kalp durması sırasında hem epinefrin verilmesinin hem de vazopresin verilmesinin spontan dolaşıma dönüşü artırdığı görülmüştür. Mevcut bulguların incelenmesi sonucunda bu iki ilacın etkinliğinin benzer olduğu görülmüştür ve epinefrin ile vazopresinin birlikte verilmesinin sadece epinefrin verilmesine kıyasla hiçbir kanıtlanabilir faydası olmadığı belirlenmiştir. Sürecin sadeleştirilmesi bakımından vazopresin Yetişkin Kalp Durması Algoritmasından çıkarılmıştır.

Resüsitasyon için Vazopresörler: Epinefrin:

2015 (Yeni): Şok verilemeyen kadiyak arrest durumlarında kalp durması başlangıcından hemen sonra epinefrin uygulanması makul olabilir.

Neden: Şok verilemeyen kalp ritmine sahip çok sayıda kalp durması vakası üzerine yapılan kapsamlı bir gözleme dayalı araştırmada epinefrinin 1 ile 3. dakikalar arasında verilmesi ile epinefrinin 3. dakikadan sonraki aralıklarda (4 ile 6, 7 ile 9 ve 9’dan daha fazla aralıklar) verilmesi karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada epinefrinin erken verilmesi ile spontan dolaşıma dönüşte artış, hayatta kalarak hastaneden taburculuk ve nörolojik zarar görmeden taburculuk arasında ilişki bulunmuştur.

Başarısız Resüsitasyonun Göstergesi Olarak ETCO2

2015 (Yeni): Entübe edilmiş hastalarda 20 dakika kalp masajı sonrasında kapnografi dalga formuyla elde edilen 10 mmHg’den yüksek ETCO2 değerlerine ulaşılamaması resüsitasyon çabalarının ne zaman sonlandırılacağına karar vermek için kullanılacak multimodal yaklaşımın bir parçası olarak kabul edilebilir ama bu amaçla tek başına kullanılmamalıdır.

Neden: 20 dakika kalp masajı sonrasında kapnografi dalga formuyla elde edilen 10 mmHg’den yüksek ETCO2 değerlerine ulaşılamaması son derece düşük spontan dolaşıma dönüş ve hayatta kalma ihtimali ile ilişkilendirilmektedir. Bununla birlikte, günümüze kadar yapılmış olan çalışmalar potansiyel karmaşıklıkları ve göreli olarak az sayıda hastanın araştırmaya dahil edilmesi nedeniyle sınırlıdır, bu nedenle de resüsitasyonun sonlandırılmasına karar vermek için sadece ETCO2’ye bakılması önerilmez.

Ekstrakorporeal Kalp Masajı (ECPR)

2015 (Yeni): ECPR, hızla uygulanabileceği durumlarda ilk geleneksel kalp masajına yanıt vermemiş olan kalp durması hastalarının bazıları için göz önünde bulundurulabilir.
Neden: Her ne kadar ECPR ile geleneksel kalp masajını karşılaştıran çalışmalar yüksek bir kaliteye sahip olmasa da bir dizi düşük kaliteli çalışmada bazı hastalarda iyi nörolojik sonuçlarla birlikte artan hayatta kalma oranı görüldüğü belirtilmiştir. ECPR’nin kaynaklara bağlı ve maliyetli olması nedeniyle sadece hastanın yarar görme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda tercih edilmelidir –hastanın potansiyel olarak geri döndürülebilir bir hastalığı olması halinde ya da kalp nakli için bekleyen bir hastayı desteklemek için.

Post-Kardiyak Arrest İlaç Tedavisi: Lidocaine

2015 (Yeni): Kardiyak arrest sonrasında lidocaine’in rutin kullanımını destekleyen yeterli bulgu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, VF/nVT kalp durmasından spontan dolaşıma dönüş sonrasında lidocaine kullanılmaya başlanması ya da devam edilmesi göz önünde bulundurulabilir.
Neden: Yapılan ilk çalışmalar miyokard enfraktüsü sonrasında lidocaine verilmesi ile artan ölüm oranı arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuş olsa da yakın zamanda kalp durması sonrasında hayatta kalan hastalarda lidocaine kullanımı üzerine yapılan bir çalışma, VF/nVT tekrarlaması vakalarında azalma olduğunu rapor etmiş ancak uzun vadede fayda ya da zarar olup olmadığını bildirmemiştir.

Post-Kardiyak Arrest İlaç Tedavisi: ß-Blokerler

2015 (Yeni): Kardiyak arrest sonrasında ß-blokerlerin rutin kullanımını destekleyen yeterli bulgu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, VF/nVT’ye bağlı kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırılan hastalarda erken dönemde oral ya da IV ß-bloker kullanılmaya başlanması ya da devam edilmesi düşünülebilir.
Neden: VF/nVT’ye bağlı kalp durması sonrasında spontan dolaşıma dönüşü gerçekleşen hastalar üzerinde yapılan gözleme dayalı bir çalışmada ß-bloker uygulanması yüksek hayatta kalma oranlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, bu bulgu sadece bağdaştırmaya dayalı bir bulgudur ve kalp durması sonrasında ß-blokerlerin rutin kullanımı, ß-blokerlerin hemodinamik dengesizliğe neden olabilecek olması ya da bunu daha da kötüleştirebileceği, kalp yetmezliği riskini artırabileceği ve bradiaritmiye neden olabilecek olması nedeniyle potansiyel olarak tehlikelidir. Bu nedenle, sağlık hizmet sağlayıcıları ß-bloker kullanımına uygunluklarını görmek için hastaları bireysel olarak değerlendirmelidir.

Özet
AHA 2015 İleri Kardiyak Yaşam Desteği Öne Çıkanlar (Türkçe)
Makale Adı
AHA 2015 İleri Kardiyak Yaşam Desteği Öne Çıkanlar (Türkçe)
Açıklama
AHA 2015 kılavuzunun ileri kardiyak yaşam desteği bölümünün türkçeleştirilmiş hali.
Yazar
Editör
www.resusitasyon.com
Editör Logo
« »

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Aslı dedi ki:

  Tercüme için teşekkürler. Diğer bölümlerin de tercümesini eklerseniz seviniriz.

  1. Admin dedi ki:

   Bazı bölümlerin de tercümesi için çalışmalarımız olacak

Yorum Yaz