ANZCOR: İleri Yaşam Desteğinde Dolaşım

ANZCOR: İleri Yaşam Desteğinde Dolaşım

Sağlık hizmet sağlayıcıları yetişkinler için dakikada yaklaşık 100-120 kalp masajı gerçekleştirmeli (CoSTR 2015, güçlü tavsiye, oldukça düşük kaliteli bulgu)2 ve sternumun alt yarısına yaklaşık 5cm yakınından (göğsün anteroposteriyor çapının yaklaşık üçte biri) basınç uygulamalıdır (CoSTR 2015, güçlü tavsiye, düşük kaliteli bulgu)2. Kurtarıcılar her bir masajdan sonra göğsün eski konumuna tam olarak gelmesine izin vermelidir.

Kurtarıcılar yorgunluğun gerekli kalp masajının sağlanmasının önüne geçmediğinden emin olmak için mümkün olduğunca ve yorgun hissetmeleri fark etmeksizin “kalp masajı” görevini dönüşümlü olarak devralmalıdır (2 dakikada bir). %50 oranında bir görev döngüsü kullanılması makuldür [Class A; Uzmanlar tarafından fikir birliği olan düşünce]. Hastaneye yatırılmış ve entübe edilmiş hastalar için hastanın sırtüstü konuma getirilememesi halinde yüzükoyun konumda CPR uygulanması makuldür. [Class B; LOE Uzmanlar tarafından fikir birliği olan düşünce].

Kurtarıcılar kalp masajında oluşabilecek kesintileri en aza indirmelidir. Tavsiye edilen kalp masajı ve ventilasyon oran ve derinliklerine uyumdan emin olmak amacıyla eğiticiler, eğitim görenler ve sağlık hizmet sağlayıcıları için CPR sürecini gözlemlemeleri ve iyileştirmeleri makuldür [Class B; LOE III-2]Bkz. Yönergeler 11.1.1.

CPR hatırlatma veya geribildirim cihazları2, 12, 13

22 manken çalışmasından elde edilen bulgular CPR sırasında kullanılan CPR hatırlatma/geribildirim cihazlarının mankenler üzerinde CPR performansı kalitesini artırdığını ortaya koymuştur.Mankenler üzerinde gerçekleştirilen üç çalışmada ise akıllı telefonlar üzerinde video/animasyon kullanımı incelenmiştir:bu çalışmalardan ikisi kontrol listesi skorlarının ve CPR kalitesinin iyileştiğini ve CPR’a daha hızlı başlandığını ortaya koymuş ve diğer çalışma ise multimedya telefon üzerinde CPR talimatları kullanan katılımcıların yönlendirici (dispatcher) destekli CPR’a göre bu görevi tamamlamalarının daha uzun sürdüğünü göstermiştir. Dispatcher’ in gerçek zamanlı olarak CPR’ı gözlemlemesi ve yorum yapabilmesini mümkün kılmak için iki yönlü video iletişim kullanan iki manken çalışması tutarsız sonuçlar vermiştir.

Gerçek zamanlı CPR sırasında CPR geribildirim cihazlarının kullanımının hayatta kalma ya da spontan dolaşıma geri dönüş oranını artırdığına dair üst düzey bulgu bulunmamaktadır (2015 CoSTR, zayıf tavsiye, oldukça düşük bulgu kalitesi)2. Çocuklar ve yetişkinler üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada metronom kullanımının kalp masajı sayısını ve soluk sonu karbon dioksiti artırdığını göstermiştir. Klinik uygulamada CPR hatırlatma/geribildirim cihazlarının kullanımını değerlendiren bir çalışma (önce ve sonra karşılaştırmaları) CPR performansının arttığını ortaya koymuştur.

CPR hatırlatma/geribildirim cihazlarının kullanımında bazı sınırlamalar olabilir. İki manken çalışması, CPR’ın bir yatak gibi sıkıştırılabilir bir yüzey üzerinde uygulanması halinde kalp masajı cihazlarının kompresyon derinliğini olduğundan fazla hesaplayabileceğini rapor etmiştir.14  Bir çalışmada ise CPR geribildirim cihazının hareketli parçaları arasına el sıkışması durumunda bir katılımcının zarar gördüğü rapor edilmiştir. Diğer bir manken çalışması, basınç algılayan geribildirim cihazlarından birinin yayını bastırmak amacıyla CPR uygulayıcısının ekstra mekanik efor sarf etmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bir vaka raporunda uzun süreli CPR için akselometre cihazı kullanılması durumunda bir hastanın göğsünde yumuşak doku zedelenmesi meydana geldiğini belgelemiştir. Eğitimciler ve kurtarıcılar sıkıştırılabilir bir destek yüzeyinin (şilte gibi) bir geribildirim cihazının kompresyon derinliğini aslında olduğundan daha fazla hesaplayabileceğinin farkında olmalıdır.14

Tavsiyeler

CPR hatırlatma/geribildirim cihazlarının klinik kullanımı sistem düzeyinde CPR kalitesinin geliştirilmesi için genel bir stratejinin parçası olarak veri sağlamak amacıyla göz önünde bulundurulabilir (CoSTR 2015, zayıf tavsiye, oldukça düşük bulgu kalitesi).2

ANZCOR, gerçek zamanlı CPR sırasında belirsiz etkinliğe sahip bir teknolojinin yaygın olarak kullanımı yerine kaynak tayini ve maliyet etkinliğine daha fazla değer vermektedir. CPR geribildirim cihazlarının sağladığı verinin daha kapsamlı bir geliştirme sisteminin parçası olarak diğer mağdurlar için faydalı olabileceğini kabul etmekteyiz (2015 CoSTR, Değerler ve Tercihler Beyanı).2

Pacing

Dört çalışma kalp durması vakalarında pacing’ in etkinliğini ele almıştır. Bu çalışmalar kalp durması hastalarında rutin özel pacing’ in hiçbir faydasını belirleyememiştir. Kalp durmasında (hastane içinde ya da dışında) pacing kullanımı (transkütanöz, transvenöz, iğne) ROSC veya hayatta kalma oranlarını iyileştirmemiştir.Özel uyarının başlatıldığı zaman (erken müdahale ya da asistol ritmin sağlanması durumunda gecikmeli müdahale), vaka lokasyonu (hastane içinde ya da dışında) ya da primer kalp ritmi (asistol, PEA) ile ilişkili hiçbir fayda bulunmamıştır.İki vaka raporu içeren ve beş vakadan oluşan bir literatür taraması ve ortalama büyüklükteki vaka dizileri çalışması P dalgası asistolik kalp durması/tam kalp bloğu ya da hemodinamik olarak stabil olmayan bradikardi hastalarında pacing desteklemiştir.Bu raporlarda, farklı pacing teknikleri kullanılarak nabız ve sinüs ritim sağlanmıştır.

Asistolik kalp durması hastalarında elektriksel pacing rutin bir tedavi olarak etkili değildir.

Pacing (elektriksel ya da yumruk) rutin kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Kalp ameliyatı sonrasında pacing kullanılması Yönergeler 11.10 ‘Özel Durumlarda Resüsitasyon’ başlığı altında göz önünde bulundurulmuştur.

 

 

 

References
1. Spindelboeck W, Schindler O, Moser A, et al. Increasing arterial oxygen partial pressure
during cardiopulmonary resuscitation is associated with improved rates of hospital
admission. Resuscitation 2013;84:770–5.542.
2. Soar J, Callaway C, Aibiki M, Böttiger BW, Brooks SC, Deakin CD, Donnino MW, Drajer
S, Kloeck W, Morley PT, Morrison LJ, Neumar RW, Nicholson TC, Nolan JP, Okada
K, O’Neil BJ, Paiva EF, Parr MJ, Wang TL, Witt J, on behalf of the Advanced Life
Support Chapter Collaborators. Part 4: Advanced life support. 2015 International
Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 2015;95:e71–e1203
3. Deakin CD, Morrison LJ, Morley PT, Callaway CW, Kerber RE, Kronick SL, et al. Part 8:
Advanced life support: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment
Recommendations. Resuscitation. [doi: DOI: 10.1016/j.resuscitation.2010.08.027].
2010;81(1, Supplement 1):e93-e174.
4. Gausche M, Lewis RJ, Stratton SJ, et al. Effect of out-of-hospital pediatric endo-tracheal
intubation on survival and neurological outcome: a controlled clinicaltrial. JAMA
2000;283:783–90.
5. Weiss SJ, Ernst AA, Jones R, et al. Automatic transport ventilator versus bag valve in the
EMS setting: a prospective, randomized trial. South Med J 2005;98:970–6.
6. Johannigman JA, Branson RD, Johnson DJ, Davis Jr K, Hurst JM. Out-of hospital
ventilation: bag-valve device vs transport ventilator. Acad Emerg Med 1995;2:719–24.
7. Consensus on Science and Treatment Recommendations Part 4: Advanced life support.
Resuscitation 2005;67(2-3): 213-47
8. Consensus on Science and Treatment Recommendations Part 2: Adult basic life support.
Resuscitation 2005;67(2-3):187-201.
9. Swenson RD, Weaver WD, Niskanen RA, Martin J, Dahlberg S. Hemodynamics in
humans during conventional and experimental methods of cardiopulmonary
resuscitation. Circulation 1988;78(3):630-639.
10. Krischer JP, Fine E.G. Weisfeldt ML, Guerci AD, Nagel E, Chandra N. Comparison of
prehospital conventional and simultaneous compression-ventilation
cardiopulmonary resuscitation. Crit Care Med. 1989 1989 Dec;17(12):1263-9.
11. Yannopoulos D, Tang W, Roussos C, Aufderheide TP, Idris AH, Lurie KG. Reducing
ventilation frequency during cardiopulmonary resuscitation in a porcine model of
cardiac arrest. Respir Care. 2005 May;50(5):628-35.
12. Koster RW, Sayre MR, Botha M, Cave DM, Cudnik MT, Handley AJ, et al. Part 5: Adult
basic life support: 2010 International consensus on cardiopulmonary resuscitation
and emergency cardiovascular care science with treatment recommendations.
Resuscitation. [doi: DOI: 10.1016/j.resuscitation.2010.08.005]. 2010;81(1, Supplement
1):e48-e70.
13. Soar J, Mancini ME, Bhanji F, Billi JE, Dennett J, Finn J, et al. Part 12: Education,
implementation, and teams: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment
Recommendations. Resuscitation. [doi: DOI: 10.1016/j.resuscitation.2010.08.030].
2010;81(1, Supplement 1):e288-e330.
14. Perkins GD, Kocierz L, Smith SC, McCulloch RA, Davies RP. Compression feedback
devices over estimate chest compression depth when performed on a bed.
Resuscitation. 2009 Jan;80(1):79-82.
15. Lim SH, Shuster M, Deakin CD, Kleinman ME, Koster RW, Morrison LJ, et al. Part 7: CPR
techniques and devices: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment
Recommendations. Resuscitation. [doi: DOI: 10.1016/j.resuscitation.2010.08.026].
2010;81(1, Supplement 1):e86-e92.
Özet
ANZCOR: İleri Yaşam Desteğinde Dolaşım
Makale Adı
ANZCOR: İleri Yaşam Desteğinde Dolaşım
Açıklama
ANCOR ileri yaşam desteği uygulamalarında kılavuzu teknik ve cihazlar bölümün dolaşım ile ilgili bölümün türkçe tercümesi.
Yazar
Editör
www.resusitasyon.com
Editör Logo
« »

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz