Supraglottik Hava Yolu Ekipmanları

Supraglottik Hava Yolu Ekipmanları

Endotrakeal entübasyonun beceri ve tecrübe gerektiren bir uygulama olmasından dolayı başarı oranı hasta ve uygulayıcı özelliklerine göre büyük değişiklikler gösterebilmektedir. Bu gibi durumlarda alternatif hava yolu araçlarına yönelmek mortalite açısından büyük önem arz etmektedir.
Bu gibi durumlarda hastanın ventilasyonunu bir şekilde sağlamamıza yardımcı olacak araçlar mevcuttur. Bu alternatifler, Balon valf maske ile havalandırma, LMA, Kombitüp uygulamaları gibi alternatif hava yolu araçlarını kullanmak olmalıdır.

Sadece Balon valf maske ile havalandırma en temel pozitif basınçlı ventilasyon tekniğidir. Ancak oluşturduğu komplikasyonların hayati önem arz edebilecek seviyeye kadar ulaşması çok ciddi bir sorun olmakla beraber, etkin ventilasyonu sağlamada yetersiz kalabilmektedir. Balon valf maske ile yapılan ventilasyonda akciğerlere gönderilmek istenen havanın bir kısmı, sürekli mideye gitmekte ve uzun dönemde mide distansiyonuna sebep olmaktadır. Özellikle Mide distansiyonuna bağlı regürjitasyon ve aspirasyon en ciddi komplikasyonlarıdır. Bu komplikasyonlar CPR’ın etkinliğini ve efektifliğini engellemektedir. Bu gibi surumların mümkün olduğunca önüne geçebilmek için, endotrakeal entübeaston yapılamayan hastalarda supraglottik hava yolu araçlarını kullanmak çok çok önemli duruma gelmektedir.

Combitube (Kombitüp);

combitube2 lümeni ve iki kafı olan supraglottik hava yolu aracıdır. Bir kere yerleştirildiğinde tüpün özefagusa yada trakeaya girmesi önemsenmeden hasta ventile edilebilmektedir. Uygulaması nispeten kolay bir supraglottik hava yolu aracıdır. Hiç bir ek hava yolu aracı kullanılmadan oral açıklıktan tüp aşağıya doğru körlemesine yerleştirilir. Tüp yerleştirildikten tüpün distalindeki ve proksimalındeki kaflar tüpün üzerinde yazan miktar kadar hava ile şişirilir. %85-90 oranına tüpün özafagusa girmesi beklenir. Tüp yerleştikten sonra 1 numaralı lümenden balon valf maske yardımı ile ventilasyon yapılarak akciğerler dinlenir ve solunum sesleri duyulmaya çalışılır. Solunum sesleri duyuluyorsa 1 numaralı lümenden ventilasyon işlemine devam edilir. Eğer 1 numaralı lümenden ventilaston yapıldığında solunum sesleri duyulamıyorsa, tüp trakeaya yerleşmiş demektir. Bu durumda 2 numaralı lümenden ventilasyon sağlanır. Eğer her iki lümenden de ventilasyon yapılmasına rağmen solunum sesleri duyulmuyorsa Kombitüp uygulamasında sorun olduğu düşünülerek, işlem sonlandırılır. Hasta balon valf maske ve airvay yardımı ile havalandırılarak uygulamaya işlemi tekrar edilir.Combitube yeleştirme

LMA (Larengeal Mask Airway);

Maske ile solutma işleminde hedef dışı boşlukların da havalandırılması sorununa ve Entübasyona alternatif hava yolu araçları bulma çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkan bir Supraglottik hava yolu aracıdır. Yerleştiğinde sindirim sistemi ile solunum sisteminin kesiştiği yerde oturur, LMA yerleştirilip kafı şişirildiğinde larinks girişinde oval bir “mühür” oluşturur. Ventilasyon havasının akciğerlere yönlenmesini sağlar. Endotrakeal entübasyona karşı çok daha az travmatik olup, Uygulaması için tecrübe gerekmemektedir. Tüm kullanıcılar, ilk uygulamada %85-90 başarı ile işlemi sonuçlandırabilir. LMA uygulamasında LMA’nın büyüklüğü hastanın kilosu baz alınarak yapılmaktadır. Özafagus girişi tamamen kapattığı için mide aspirasyonu ve NG sonda yerleştirilmesinde gecikme olmaktadır. Yerleştirilirken kayganlaştırıcı kullanılmalı, kullanılacak kayganlaştıcı su bazlı olmalı ve sadece LMA’nın sırt kısmına sürülmelidir.

Yerleştirme;

  • Kullanılacak LMA’nın kafı ve kendisi üretim hatalarına karşı kontrol edilmelidir.lma dogru yerleşim
  • Baş hafif extansiyona getirilerek hava yolu açılır.
  • LMA tüp kısmının maskeyle birleştiği noktadan kalem tutar gibi tutulur.
  • LMA’nın sırt kısmı kayganlaştırılır.
  • Hastanın üst damanğına doğru yerleştirilen LMA bu hat boyunca ilerletilir. LMA nın ucunun kıvrılmamasına dikkat edilmelidir.
  • LMA işaret parmağı ile yerleşene kadar iletletiniz.
  • Diğer elinizle LMA’nın tüp kısmından tutarak uygulama yaptığınız elinizi çıkarın.
  • LMA’nın kafını uygun miktarda hava ile (LMA’nın üzerinde yazar) şişirerek uygulamayı tamamlayın. (Kafı şişirirken tüpü içeriye doğru bastırmayın. Tüp kendisi yerleşecektir.)

LMA Yerleştirme

LMA Supreme;

lma suprame yerleştirmeLMA nın mide içeriğini boşaltmadaki dezavantajını ortadan kaldırmaya yönelik ortaya çıkan bir alternatif hava yolu amça aracıdır. Uygulama basamakları LMA ile aynıdır. Kostik Madde yutan kişilerde kullanılmamalıdır.

LMA Supreme’in yerine doğru sabitlenmiş olsa bile daima aspirasyona karşı koruma sağlayıp sağlamadığı bilinmemektedir. Bir gastrik tüpün varlığı, eğer cihaz düzgün bir şeki
lde yerleştirilmemiş ve yerine sabitlenmemişse, aspirasyon riskini bertaraf etmez.
LMA Supreme’in kronik obstrüktif hava yolu hastalığı nedeniyle pulmoner kompliyansı azalan hastalarda kullanımı etkisiz olabilir, çünkü hava yolu pozitif basıncı, sızdırmazlık basıncını aşabilir. Bilinen veya şüphelenilen bir özofageal patoloji varlığında, mideye drenaj tüpünün içinden bir gastrik tüp geçirmeye kalkışmayın.
LMA Supreme boy seçimi;
LMA supreme seçim

FasTrach LMA;

Trakeal entübasyonu kolaylaştırıcı bir laringeal maske olarak tasarlanmıştır Klasik LMA’ nın tüm ventilasyon özelliklerini taşır, fakat kör entübasyon veya fiberoptik yardımıyla entübasyonda üst hava yolunu sağlamak amacıyla şekillendirilmiştir. İçerisinden geçirilen FasTrach ETT ile hasta entübe edilip çok daha efektif bir ventilasyon sağlanabilir.

 

İleri hava yolu Uygulamaları; Entübasyon makalesine gitmek için TIKLAYINIZ.

Özet
Supraglottik Hava Yolu Ekipmanları
Makale Adı
Supraglottik Hava Yolu Ekipmanları
Açıklama
Supraglottik hava yolu ekipmanları ve kullanım alanları
Yazar
Editör
resusitasyon.com
Editör Logo
« »
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz