Çift Ardışık Defibrilasyon Nedir?

Çift Ardışık Defibrilasyon Nedir?

Çift ardışık defibrilasyon (Double sequential defibrillation – DSD) inatçı ventrikül fibrilasyonu (refrakter VF) ve inatçı nabızsız ventriküler taşikardi durumlarında başvurulabilecek bir yöntem olarak göze çarpmaktadır. Bildiğimiz gibi hastane öncesi dönemde Ventrikül fibrilasyonu (VF) ve nabızsız ventriküler taşikardi (nVT) durumlarında defibrilasyon işlemi spontan dolaşımın geri dönmesinde son derece önemli bir tedavidir. Hastanın ventrikül fibrilasyonu (VF) yada nabızsız  ventriküler taşikardi (nVT) safhasında yakalandığı durumlarda erken defibrilasyon işlemi spontan dolaşımın geri dönmesinde ve nörolojik olarak sağkalımın sağlanması açısından çok önemlidir.

Ancak bazı durumlarda defalarca defibrilasyon uygulaması, etkin CPR uygulanması ve uygun antiaritmik tedavisi uygulanmasına rağmen ventrikül fibrilasyonunu (VF) ve nabızsız ventriküler taşikardiyi (nVT) sonlanlandırmada yada sinüs ritmine döndürmekte başarısız olabiliyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletlerinde bazı eyaletlerde ve Kanada da “Çift ardışık defibrilasyon” (Double sequential defibrillation – DSD) KKM onayı ile uygulanabilmekte.

Bu elektriksel tedavi yöntemi hakkında sınırlı bilimsel çalışmalar olmakla beraber, bu çalışmalarda etkinliğinin tam olarak belirlenebilmesi açısından daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Yine çift ardışık defibrilasyon (Double sequential defibrillation – DSD) uygulamasının refrakter ventrikül taşikardisi ve refrakter nabızsız ventriküler taşikardi durumlarında uygulanabilecek alternatif bir tedavi olabileceği konusunda da görüşler bildirilmektedir.

2005 yılında Meksika’ da yapılan bir çalışmada kalıcı veya paroksismal atriyal fibrilasyonu olan 21 hastada uygulanan “Çift ardışık defibrilasyon” (Double sequential defibrillation – DSD) uygulaması sonucunda uygulamanın güvenli ve etkileyici olduğu sonucuna varılmış.1

Yine 2004 yılında bir türk çalışmasında 15 refrakter atriyal fibrilasyon olgusuna 720 joule ile “Çift ardışık defibrilasyon” (Double sequential defibrillation – DSD) işemi uygulanmış ve 13 hastada normal sinüs ritmi elde edilmiştir. 13 hastanın 6 tanesinde normal sinüs ritmi 6 ay devam etmiş.2

2016 yılında yayınlanan bir çalışmada 1 ağustos 2010 ile 30 haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleşen 2428 (17 yaş altı vakalar çalışmadan dışlanmış) hastane öncesi kardiyak arrest olgusundan çift ardışık defibrilasyon uygulanan 12 olgu incelenmiş.  Bu olguların 3 tanesinde spontan dolaşıma geri dönüş olurken 9 hastada ritm ventriküler fibrilasyona dönmüş. 3 hasta hastaneden taburcu edilmiş.

2016 yılında yapılan khort analizinde, ocak 2013 ile aralık 2015 arasındaki 3470 hastaneöncesi kardiyak arrest olgusu incelenmiş. 302 refrakter VF vakası tesbit edilmiş. Eksik verileri olan 23 olgu çalışmadan çıkarılmış. 279 olgudan 50 tanesi çift ardışık defibrilasyon ile kalan 229 tanesi ise standart tek şok (200 joule) ile tedavi edilmiş. Hastane öncesi kardiyak arrest olgularında çift ardışık defibrilasyon ile norolojik sağkalım arasında hiçbir ilişki bulunamamış.4

1994 yılında David Hoch ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada 2990 tanısı alan hastadan sadece tanesi cift ardışık defibrilasyona ihtiyac duymuş. Bu beş hastanın tamamında çift ardışık defibrilasyon uygulaması ile spontan dolaşımın geri dönüşü sağlanmış.5

2014 yılında Leacock tarafından yapılan bir olgu  sunumunda 51 yaşındaki ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü nedeni ile ventrikül fibrilasyonu gelişen bir hastaya  standart ilaç tedavisi ile birlikte bifazik defibrilatör kullanılarak 5 defa 200 joule ile standart defibrilasyon uygulanmış. 5 defibrilasyon sonrasında hastada refraktif VF devam etmiş. sonrasında 2 bifazik defibrilatör kullanılarak eşzamanlı 400 joule ile çift ardışık defibrilasyon uygulanmış. Uygulama sonucunda hastada tam düzelme sağlanmış.6

2015 yılında yapılan başka bir çalışmada standart ilaç tedavisi ve 5 defibrilasyon sonrası sonlanmayan VF refrakter VF olarak kabul edilmiş. 2008 ve 2010 yılları arasında 10 hasta refrakter VF olarak kabul edilerek bunlara çift ardışık defibrilasyon uygulanmış. hastaların 7 tanesinde refrakter VF sonlanmış. bunların 3 tanesinde spontan dolaşım geri gelmiş ancak hiçbiri hastaneden taburcu olamamış. 7

Çift Ardışık Defibrilasyon Nasıl Yapılır?

Bu amaçla yapışkan pedlere sahip iki adet (ikiside bifazik yada monofazik olmalı) defibrilatör kullanılmakta. Defibrilatörlerin bir tanesinin pedleri sternum-apex (anterior-apex) olarak, ikinci defibrilatörün pedleri ise anterio-poseteriör yerleşim olarak yerleştirilmektedir. İki defibrilatör de aynı enerji düzeyi ile şarj edilerek (genellikle maximum enerji) eş zamanlı olarak defibrilasyon işlemi uygulanmaktadır. Bu uygulamada pedlerin birbirine temas etmemesi gerekmektedir.

ped-yerlesimi

Çift Ardışık Defibrilasyonda Pedlerin Yerleşimi

ped-yerlesimi-2

Çift Ardışık Defibrilasyonda Pedlerin Yerleşimi

 

Çift ardışık defibrilasyon uygulaması ile ilgili aşağıdaki videolar oldukça güzel hazırlanmış örnekler.

 

Referanslar:

 1. Velázquez Rodríguez E, et al. Double sequential electrical transthoracic shocks for refractory atrial fibrillation. Arch Cardiol Mex 75 Suppl 3: S3-69–80, Jul–Sep 2005.  PMID: 16366172
 2. Kabukcu M, et al. Simultaneous double external DC shock technique for refractory atrial fibrillation in concomitant heart disease. Jpn Heart J 45(6): 929–36, Nov 2004. PMID: 15655268
 3. Cortez, E., Krebs, W., Davis, J., Keseg, D. P., & Panchal, A. R. (2016). Use of double sequential external defibrillation for refractory ventricular fibrillation during out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation, 108, 82-86.   PMID: 27521470
 4. Ross, E. M., Redman, T. T., Harper, S. A., Mapp, J. G., Wampler, D. A., & Miramontes, D. A. (2016). Dual defibrillation in out-of-hospital cardiac arrest: A retrospective cohort analysis. Resuscitation, 106, 14-17. PMID: 27344928
 5. Hoch, D. H., Batsford, W. P., Greenberg, S. M., McPherson, C. M., Rosenfeld, L. E., Marieb, M., & Levine, J. H. (1994). Double sequential external shocks for refractory ventricular fibrillation. Journal of the American College of Cardiology, 23(5), 1141-1145. PMID: 8144780
 6. Leacock, B. W. (2014). Double simultaneous defibrillators for refractory ventricular fibrillation. The Journal of emergency medicine, 46(4), 472-474.  PMID: 24462025
 7. Cabanas JG et al. Double Sequential External Defibrillation in Out-of-Hospital Refractory Ventricular Fibrillation: A Report of Ten Cases. Perhaps Emerg Care 2015; 19 (1): 126 – 130. PMID: 25243771
 8. http://www.emsworld.com/article/10318805/double-sequential-defibrillation
 9. http://rebelem.com/beyond-acls-dual-simultaneous-external-defibrillation/

 

 

Özet
Çift Ardışık Defibrilasyon Nedir?
Makale Adı
Çift Ardışık Defibrilasyon Nedir?
Açıklama
Çift ardışık defibrilasyon (Double sequential defibrillation - DSD) uygulaması hakkında bilimsel çalışmalar ve uygulama aşamaları hakkında bilgiler
Yazar
Editör
www.resusitasyon.com
Editör Logo
« »

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Harun dedi ki:

  Farklı bir teknik. Ülkemizde kullanılmasada çalışma sonuçları olumlu gibi. Bilgilendirme için teşekkürler.

Yorum Yaz