Pediatrik Hastalarda Taşikardi Tedavisi

Pediatrik Hastalarda Taşikardi Tedavisi

Çocukluk döneminde taşikardi olguları bradikardi olgularına göre daha az görülse de önemli bir kardiyak bozukluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da taşikardi tedavisinde taşikardi sınıflaması mevcuttur. Tedavi planımızı taşikardinin dar QRS veya geniş QRS olmasına göre şekillendiyoruz.

Yaşa Göre Kalp Atım Hızları
>10 60-100/dk
2-10 yaş 60-140/dk
3 ay – 2 yaş 80 – 160/dk
Yenidoğan – 3 ay 80-180/dk

Dar QRS Taşikardi Tedavisi

Sinüs taşikardisi ve Supraventriküler taşikardi bu grupta en sık karşılaşılan taşikardiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle çocuklarda taşikardi atakları iyi tolare edilmesine rağmen tolare edilemediği yada edavi edilmediği durumlarda hemodinamik bozukluklara sebebiyet vererek yaşamı tehdit eden boyutlara ulaşabilir. Hastada allta yatan rahatsızlık ve kronik hastalıkarın olması durumunda kısa sürede kardiyak arrest gelişebilir.Pediatrik hastalalarda Dar QRS taşikardinin tanımlanması önemlidir. Sçinüs taşikardisi durumlarında altta yatan nedenin tedavi edilmesi ile taşikardi sonlandırılabilirken SVT durumlarında genellikle vagal manevralarla yada ilaçlarla taşikardiye müdahale etmek ve sonlandırmak gerekebilir. Ayrım yapılamadığı durumlarda dar QRS taşikardi olarak tedavisi yapılabilir. Yine yetişkinlerde olduğu gibi hemodinamik unstabilite bulguları izleniyorsa kardiyoversiyon işlemi uygulanmalıdır. Tüm hastalara mutlaka 12 derivasyonlu EKG çekilmeli ve ona değerlendirilmelidir.

Hemodinamik Unstabilite Bulguları (Dolaşım Yetmezliği Bulguları)
Hipotansiyon Kapiller geri dolum süresi >2 sn
Solunum problemleri Bilinç değişiklikleri
İdrar çıkışında azalma Şok

Sinüs taşikardisi durumlartda her zaman altta yatan sebebe yönelik tedavi uygulanmalıdır.

Pediatrik Hastalarda SVT tedavisi

 • ABCDE yaklaşımı ile yaşamsal bulgular değerlendirilmelidir.
 • Nabızın alınamadığı durumlarda Kardiyopulmoner arrest yönetimine başlayın ve resüsitasyon uygulamalarına başlayın.
 • Gerekiyorsa Oksijen desteğine başlanmalıdır.
 • Hemodinamik unstabilite bulguları mevcut ise acil kardiyoversiyon işlemi uygulanmalıdır. Kardiyoversiyon işlemi 1 joule/kg enerji düzeyinde başlanmalıdır. etkisiz olduğu durumlarda enerji 2 katına çıkarılabilir.
 • buz uygulamaHemodinamik olarak stabil olan hastalarda tedaviye vagal manevralarla başlanmalıdır. Bebeklerde en etkili manevra yüze buz uygulamaktır. Bir bez içerişine konan buz hastanın hava yollarını kapatmayacak şekilde yüz kısmına konur. Bu şekilde 10-15 sn bekletilir. düzelme olmazsa 2. kez tekrarlanabilir. Daha büyük çocuklarda karotis masajı denenebilir. Vagal mavevralar başarısız olursa diğer tedavilere geçilmelidir.
 • Adenosine: İlk tercih edilen ajan olmalıdır. 0.1 mg/kg (max 6 mg)olarak ilk doz IV/IO olarak uygulanmalıdır. Uygulama sırasında ilaç hızlı verilmeli ve arkasından bir miktar bolus sıvı gönderilmelidir. İlk doz da SVT sonlandırılamaz ise dok iki katına çıkarılarak (0.2 mg/kg, Max 12 mg) olarak uygulanabilir.
 • Bu tedaviden de yardım alınamaz ise uzman yardımı istenmeli ve kardiyoversiyon hazırlığına başlanmalıdır.

Geniş QRS Taşikardi Tedavisi

Geniş QRS taşikardiler aksi ıspatlanana kadar ventriküler taşikardi olarak değerlendirilmeli bu şekilde tedaviye başlanmalıdır. Çocukluk döneminde çok nadir görülürler. Genelde altta yatan sebep olarak, konjenital kalp hastalıkları, hipoksik durumlar ve toksinler ve kardiyomiyopati gibi durumlar yatmaktadır. Tedavi edilmeyen ventriküler taşikardi nabızsız VT/VF’ ye dönüşebilir ve kardiyak arreste sebep olabilir. Yetişkinlerde olduğu gibi ventrikül taşikardisinde nabız alınamaz ise hemen kardiyopulmoner resüsitasyon işlemine başlanmalıdır. Nabızlı ventrilüler taşikardi de tedavi planı hemodinamik stabiliteye göre şekillendirilir.

Nabızlı Ventriküler Taşikardi Tedavisi

 • ABCDE yaklaşımı ile yaşamsal sorunları tesbit et ve yaşamsal bulguları destekle,
 • Oksijen desteği sağla eğer gerekiyorsa pozitif basınçlı ventilasyona başla
 • IV/IO erişim sağlanmalıdır.
 • Dolaşım yetmezliği bulguları yok ise (Hemodinami stabil ise) Amiodarone 5 mg/kg IV/IO olarak 20-60 dakikada yada Prokainamid 15 mg/kg IV/IO olarak 30-60 dakikada gidecek şekilde verilmelidir.
 • Hemodinamik unstabilite bulguları mevcut (Dolaşım yetmezliği bulguları var ise) ise uzman yardımı istenmeli, acil kardiyoversiyon işlemi uygulanmalıdır. Kardiyoversiyon işlemi 1 joule/kg enerji düzeyinde başlanmalıdır. etkisiz olduğu durumlarda enerji 2 katına çıkarılabilir. Amiodarone 5 mg/kg IV/IO olarak 20-60 dakikada yada Prokainamid 15 mg/kg IV/IO olarak 30-60 dakikada gidecek şekilde verilmelidir.
 • Kardiyak arrest gelişir yahut nabız alınamaz ise Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulama basamaklarına geçilmelidir.
 • Tüm kardiyak arrest olgularında ve peri arrest dönemdeki hastalarda olduğı gibi geri döndürülebilir nedenleri ve altta yatan nedenleri araştır.

 Pediatrik kardiyak arrest nedenleri;

 • Hipoksi
 • Metabolik bozukluklar ve asidoz
 • Pnömotoraks
 • Hipotermi
 • Yabancı cisim varlığı
 • Tromoz/Emboli
 • Hipovolemi
 • İlaçlar ve toksinler
 • Kardiyak tamponad
Özet
Pediatrik Hastalarda Taşikardi Tedavisi
Makale Adı
Pediatrik Hastalarda Taşikardi Tedavisi
Açıklama
Pediatrik taşikardi nedenleri, taşikardilerin tanınması ve tedavileri.
Yazar
Editör
www.resusitasyon.com
Editör Logo
« »
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz