Resüsitasyonda Kullanılan İlaçların Pediatrik Dozları

Resüsitasyonda Kullanılan İlaçların Pediatrik Dozları

Kardiyopulmoner arrest, resüsitasyon ve periarrest dönemde kullanılan ilaçların dozları pediatrik hastalarda farklılıklar göstermektedir. Bu makale resüsitasyonda sık kullanılan ilaçların pediatrik dozları hakkında bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.

Adrenalin:

Kardiyak arrest ve bradikardi tedavisinde, 1/10.000 lik solüsyondan 0.01 mg/kg IV/IO olarak. Trakeal yoldan ise 1/10.000′ lik solüsyondan 0.1 mg/kg olarak kullanılır.

Amiodarone:

Geniş QRS ventriküler  taşikardide 5 mg/kg IV/IO 20-60 dakikada gidecek şekilde. İlk dozda etki sağlanamazsa 5 mg/kg olarak aynı şekilde tekrarlanabilir.

Lidokain (Aritmal):

Nabızsız ventriküler taşikardi tedavisinde 1 mg/kg olarak başlangıç dozunda kullanılır. Gerekiyorsa 5-10 dk sonra 0.5 mg/kg dozunda tekrarlanabilir. İnfüzyon dozu ise 20-50 mcg/kg/dk’ dır. Trakeal yoldan uygulama dozu, 2-3 mg/kg’ dır.

Prokainamid:

Dar yada geniş QRS taşikardilerin tedavisinde kullanılabilir. IV/IO 15 mg/kg 30-60 dakikada gidecek şekilde verilmelidir.

Magnezyum Sülfat:

Torsades de pointes tedavisinde kullanılır. 20-25 mg/kg 10 dakikada gidecek şekilde kullanılır. Max: 2 gr.

Atropin:

Bradikardi tedavisinde artmış vagal uyarı düşünülüyor ise, 0.02 mg/kg dozunda (en az 0.1 mg) IV/IO uygulanabilir. Bu doz, gerekir ise 1 kez daha tekrarlanabilir. Trakeal yoldan uygulama dozu, 0.03 mg/kg’ dır.

Dopamin:

Şok ve vazopontrüktör ajan olarak 2-20 mcg/kg/dk hızında IV/IO uygulanmalıdır.

Sodyum Bikarbonat:

Yenidoğan resüsitasyonunda, %4.2 yoğunlukta IV olarak 2 mEq/kg dozunda 2 dakika üzerinde verilmelidir.

Nalokson:

0.1 mg/ kg dozunda IV/IO uygulanabilir.

Glukoz:

Kardiyak arrest nedeni olarak hipoglisemi düşünülen hastalarda 0.5 – 1 g/kg dozunda IV infüzyon olrak verilir.

Özet
Resüsitasyonda Kullanılan İlaçların Pediatrik Dozları
Makale Adı
Resüsitasyonda Kullanılan İlaçların Pediatrik Dozları
Açıklama
Kardiyopulmoner arrest, resüsitasyon ve periarrest dönemde kullanılan ilaçların pediatrik dozları.
Yazar
Editör
www.resusitasyon.com
Editör Logo
« »
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz