Göğüs Travmaları: Yelken Göğüs

Göğüs Travmaları: Yelken Göğüs

Yelken göğüs (Flail chest), özellikle künt göğüs yaralanmalarında kosta kırıkları ile karakterize bir göğüs yaralanmasıdır. iki veya ikiden fazla komşu kostanın 2 veya daha fazla bölgeden kırılmasıyla oluşan bir göğüs yaralanmasıdır. Özellikle yüksek enerjili trafik kazaları ve yüksekten düşme gibi künt travmalarla daha sık oluşabilmektedir. Travmanın şiddetine  ve mekanizmasına bağlı olarak tek traflı yada çift taraflı yelken göğüs gelişebilir.

Yelken göğüs /Flail Chest), trafik kazaları (araç içi-araç dışı), yüksekten düşmeler, darp gibi tavmalar başta olmak üzere tüm göğüsü etkileyen tüm travmalar sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Yelken göğüs nedeni ile, oluşabilecek akciğer kontüzyonu, şok, pnömotoraks, hemotoraks gibi ek tablolar nedeni ile hayatı tehdit eden bir durumdur. mutlaka etken tanınması destekleyici ve stabilize edici tedavinin başlanması gerekmektedir.

Yelken göğüs tanısı kolay konulabilmektedir. İnpeksiyon ile göğüs duvarındaki travma sonucu oluşan ve yelken göğüse neden olan serbest kostaların oluşturduğu paradoksal hareketin ve nefes darlığığının tesbit edilmesi yelken göğüs için yeterlidir.

Yelken göğüs belirti ve bulguları;

 

 • Travmaya maruz kalınan göğüs duvarında paradoksal hareket (Paradoksal hareket: travmaya maruz kalan ve fraktür sonucunda serbest duruma geçen kostaların, inspirasyon sırasında çökmesi, ekspirasyon sırasında dışa doğru hareket etmesi)
Paradoksal Hareket

Paradoksal Hareket

 • Nefes darlığı ve solunum sıkıntısı
 • Ağrılı solunum
 • Krepitasyon ve subcutan amfizem
 • Takipne
 • Taşikardi

Yelken göğüs olgularında hastane öncesi tedavi;

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi yelken göğüs olguları kritik ve hayatı tehdit eden sonuçlar doğumaktadır. Bu nedenle alanda erken tanınması ve destekleyici tedavinin başlanması çok önemlidir. erken stabilizasyon makanik ventilasyon endikasyonunu azaltabilir ve ileri hasar olumunun önleyebilir.

 • ABCDE yaklaşımı ile hastanın değerlendirin.
 • Hastaya %100 oksijen başlayın. Gerekirse pozitif basınçlı ventilasyon uygulayın. Endotrakeal entübasyona hazırlıklı olun.
 • IV erişimi hemen sağlayın. IV yolu %0.9 NaCl ve RL ile açın.
 • Hastanın kan basıncı, kardiyak ve SpO2 monitörizasyonunu sağlayın.
 • Solunum seslerini değerlendirin her iki akciğerin eşit ve normal havalandığından emin olun. (Pnömotoraks)
 • Yelken göğüs durumlarında şok, karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle hemodinamiyi sık sık kontrol edin. Şok bulguları mevcut ise sıvı replasmanına başlayın.
 • Yelken göğüs olan bölgedeki paradoksal hareketi engellemek için o bölgeyi destekleyin. Bu amaçla üçgen bandaj, havlu, hastanın kolu gibi ekipmanlar kullanabilirsiniz.
 • Genel durumu  kötüleşen ve oksijen desteğine rağmen hipoksisi düzeltilemeyen hastalarda mekanik ventilasyon desteği gerekli olabilir.
 • Hastanın tedavisinin yapılabileceği en uygun merkeze transportunu sağlayın.

 

Yelken Göğüs Stabilizasyonu

Yelken Göğüs Stabilizasyonu

 

 

 

Kaynaklar:

1- Künt travmaya bağlı yelken göğüs: Klinik özellikler ve prognozu etkileyen faktörler Ulus Travma Derg 2004;10(2):102-109
2- Yrd. Doç. Dr. Serdar ŞEN Toraks duvarı yaralanmaları ve yelken göğüs Cilt: 1 • Sayı: 1 • Ocak 2010
Özet
Göğüs Travmaları: Yelken Göğüs
Makale Adı
Göğüs Travmaları: Yelken Göğüs
Açıklama
Yelken göğüs tanı ve hastane öncesi tedavisi
Yazar
Editör
www.resusitasyon.com
Editör Logo
« »
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz