Sol Dal Bloğu

Sol Dal Bloğu

Sol dal bloğunda ileti önce sağ ventrikülleri depolarize eder daha sonra septum üzerinde sol ventrikülleri depolarize ettiği için sol ventriküllerin depolarizasyonu geçikir. İleti yönü tersden işlemeye başlar. Özellikle hastane öncesi alanda sol dal blokları Miyokard İnfarktüsü tanısını gizleyebildiği için önemlidir. Özellikle sol bloğu olan hastalarda klinik semptomlar iskemik kalp hastalığu bulgularını andırıyorsa mutlaka miyokard enfarktüsü yönünden araştırılmalı, aksi ıspatlanana kadar hasta miyokard enfarktüsü olarak değerlendirilmelidir.

Sol dal bloğu nedenleri

  • İskemik kalp hastalıkları
  • Cerrahi girişimler
  • İlaçlar (digoksin intoksikasyonu)
  • Hipertansiyon
  • Hiperkalemi
  • Aort stenezu

Sol dal bloğunda EKG bulguları

Sol dal bloğu durumunda EKG de birçok değişiklik olabilmektedir. Tüm dal bloklarında olduğu gibi QRS süresi 0.12 sn ve ya üzerindedir. En karakteristik özelliği,  DI, aVL, V5, V6‘da geniş çentikli M şeklinde R dalgalarının görülmesidir. Bunun yanında V5, V6‘da RS kompleksi görülebilir. Lateral derivasyonlarda Q dalgası görülmez. (bazı durumlardas aVL de q dalgası olabilir). QRS ve T dalgalarının yönü tersdir. QRS dalgasının pozitif görüldüğü derivasyonlarda T dalgası negatif olabilir. Negatif QRS görülen derivasyonlarda negatif T dalgası görülmesi anormaldir. Lateral derivasyonlardaki QRS kompleksleri M şekilli çentikli rS kompleksi şeklinde olabilir.

EKG Örnekleri

sol dal blogu

Sol Dal Bloğu

 

sol dal blogu-2

Sol Dal Bloğu

 

sol dal blogu ve inferior STEMİ

Sol dal blogu ve inferior STEMİ

 

Sgarbossa Kriteri

Sol dal bloğu varlığında miyokard enfarkttüsü tanısı koymak için “Sgarbossa kriteri” sıkça kullanılmaktadır. Sgarbossa 3 kriterden oluşmaktadır. Her kriterin puan değeri mevcuttur. 3 puan ve üzeri durumlarda hastaya miyokard enfarktüsü tanısı konulabilir.

Sgarbossa Kriteri
Puan Kriter
2 Negatif QRS komleksinin görüldüğü derivasyonlarda 5 mm den fazla ST elevasyonu görülmesi
3 V1,V2,V3 1 mm den fazla QRS kompleksine aynı yönde (konkordan) ST depresyonu
5 Pozitif QRS kompleksi görülen derinastonlarda 1 mm den fazla QRS ile aynı yönde (konkordan) ST elevasyonu görülmesi

 

Sgarbossa Kriteri

Sgarbossa Kriteri

 

 

Kaynaklar:

1- http://hqmeded-ecg.blogspot.com.tr/search?q=lbbb

2- http://lifeinthefastlane.com/ecg-library/basics/left-bundle-branch-block/

3- http://lifeinthefastlane.com/ecg-library/basics/sgarbossa/

 

 

Özet
Sol Dal Bloğu
Makale Adı
Sol Dal Bloğu
Açıklama
Sol dal bloğu nedenleri, tanılama, EKG değişiklikleri ve Sgarbossa kriteri hakkında bilgiler.
Yazar
Editör
www.resusitasyon.com
Editör Logo
« »

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz