Pediatrik Hastalarda Bradikardi Tedavisi

Pediatrik Hastalarda Bradikardi Tedavisi

Çocuklarda kardiyopulmoner arrestin en önemli nedenleri arasında respiratuar nedenlere bağlı hipoksi durumları gelmektedir. Kardiyo pulmoner arrest öncesi en sık karşılaşılan ritm bozukluğu da hipoksiye bağlı bradikardi olgularıdır. Bozulmuş respiratuar fonksiyonlarla beraber gelişen bradikardi olgularına aynı zamanda asidoz ve hipotansiyon olgularıda eşlik eder. Çocuklarda kalp atım hızları ya göre değişiklik göstermektedir.

Yaşa Göre Kalp Atım Hızları
>10 60-100/dk
2-10 yaş 60-140/dk
3 ay – 2 yaş 80 – 160/dk
Yenidoğan – 3 ay 80-180/dk

Bilindiği gibi genelde kalp hızı ile kardiyak debi doğru orantılı olarak artmaktadır. Kalp hızının azaldığı bradikardi durumlarında kardiak output da azalmakta, hipotansiyon ve dokularda perfüzyon bozukluğu başlamaktadır. Bu da genel tablonun hızla kötüleşmesine neden olabilmektedir.

Çocuklarda 60/dk nın altındaki kalp atım hızları ciddi bradikardi olarak kabul edilmeli ve hemen tedaviye ve gerekirse resüsitasyona başlanmalıdır. Sinüs bradikardisi çocuklarda en sık karşılaşılan bradikardi çesidi olmakla beraber Atriyoventriküler bloklar da sık olrak karşımıza çıkmaktadır.

Pediatrik hastalarda bradikardi nedenleri;

 • Artmış vagal uyarı,
 • Konjenital kardiyak problemler,
 • Hipoksi,
 • Kafa travmaları
 • Düşük vücut ısıssı (hipotermi)
 • İlaçlar
 • Toksinler olarak sayılabilir.

Çocuklarda semptom veren ve hemodinamik stabiliteyi bozan tüm bradikardi olgularında tedaviye başlanmalıdır. Ancak kalp hızının 60/dk altına indiği durumlarda ciddi hemodinamik bozukluk da tabloya eşlik ediyor ise Kardiyak kompresyonlara başlanarak dolaşım desteklenmeli ve resüsitasyon devam ettirilmelidir.

Dolaşım Yetmezliği Bulguları
Hipotansiyon Kapiller geri dolum süresi >2 sn
Solunum problemleri Bilinç değişiklikleri
İdrar çıkışında azalma Şok

Çocuklarda bradikardi tedavi aşamaları;

 • ABCDE yaklaşımı ile yaşamsal sorunları tesbit et ve yaşamsal bulguları destekle,
 • Oksijen desteği sağla eğer gerekiyorsa pozitif basınçlı ventilasyona başla
 • IV/IO erişim sağlanmalıdır.
 • Hemodinami stabil ise uzman desteğine başvur ve çocuğu sürekli takip et.
 • Hemodinamik unstabilite bulguları mevcut ve kalp atım hızı 60/ dakikanın üzerinde ise ilaç tedavisine başlanmalıdır.
 • İlk tercih edilecek ilaç yetişkinlerden farklı olarak adrenalin olmalıdır. Adrenalin 1/10.000 lik solüsyondan 0.01 mg/kg dozunda IV/IO uygulanmalıdır. uygulama 3-5 dakikada bir tekrarlanabilir. Eğer bradikardinin nedeni olarak atmış vagal uyarılar düşünülüyorsa Atropin uygulabilir. Atropin, 0.02 mg/kg dozunda (0.01 mg/kg altında verilmemeli) IV/IO olarak verilmelidir. Bu doz en fazla 2 kere uygulanmalıdır.
 • Hemodinamik unstabilite bulguları mevcut ise yada gelişir ise ve Kalp hızı 60/dakika’ nın altına inerse derhal kardiyak kompresyonlara ve resüsitasyona başlanarak dolaşım desteklenmelidir.
 • Aynı zamanda ilaç tedavisine devam edilmeli ve uzman yardımına başvurulmalıdır.
 • Tüm kardiyak arrest olgularında ve peri arrest dönemdeki hastalarda olduğı gibi geri döndürülebilir nedenleri ve altta yatan nedenleri araştır.

Pediatrik kardiyak arrest nedenleri;

 • Hipoksi
 • Metabolik bozukluklar ve asidoz
 • Pnömotoraks
 • Hipotermi
 • Yabancı cisim varlığı
 • Tromoz/Emboli
 • Hipovolemi
 • İlaçlar ve toksinler
 • Kardiyak tamponad
Özet
Pediatrik Hastalarda Bradikardi Tedavisi
Makale Adı
Pediatrik Hastalarda Bradikardi Tedavisi
Açıklama
Çocuklarda brakikardi yönetimi, nedenleri ve tedavi metotları
Yazar
Editör
www.resusitasyon.com
Editör Logo
« »
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz