KOAH Alevlenmesi

KOAH Alevlenmesi

Akciğerin artmış kronik inflamatuar yanıtı ile ilişkili ve genellikle geri dönüşümsüz olarak ilerleyici özellikteki kalıcı hava akımı kısıtlanması ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hastaların tamamen bu hastalıktan kurtulması mümkün olmamaklar atakların daha uzun zamanda gelmesi ve az semptomatik olarak geçirilmesi mümkündür.

KOAH altta yadan kronik bronşit ve amfizem ile seyreden bir hastalıktır. Türkiyede görülme sıklığı %18-19 civarındadır. Tüm dünyada ölüm nedenleri arasında 4. sıradadır. KOAH hastaları belli dönemlerde şiddetli nefes darlığıyla kendini belli eden alevlenme atakları geçirirler. Bu atakların gelmesinde mikroorganizmalar, allerjenler, kötü hava koşulları, soğuk hava ve bazı ilaçlar rol oynayabilmektedir.

Alevlenme sırasında hipıksemi ve hipoksi tablosu gelişmeye başladığında semptomlar görülmeye başlar.

KOAH alevlenmesinde semptomlar;

 • Nefes darlığı
 • Takipme
 • Taşikardi
 • Hipertansiyon
 • Siyanoz
 • Wheezin, roküs, raller gibi ek sonumum sesleri görülebilir.
 • Uzamış ekspirasyon
 • Bilinç değişiklikleri
 • Ateş görülebilir.

Alevlenmenin çok ciddi boyutlara ulaşması durumunda sessiz akciğer görülebilir. Bu durum obstrüksiyonun ciddi boyutlarda olduğunun belirtisidir. Sessiz akciğer görülen hastalarda respiratuar arrest gelişme ihtimali yüksektir. Ciddi uzun süren alevlenmelerde solunum asidozu görülebilir.

KOAH alevlenmesinde tedavi yaklaşımları

 • ABCDE yaklaşımı ile hasta değerlendirilmelidir.
 • Hastanın kardiyak monitörizasyonu yapılmalı ve iskemik değişikler izlenmelidir.
 • Hastaya oksijen desteği sağlanmalıdır. SpO2 >%90 üzerinde olacak şekilde oksijen gönderilmelidir. Oksijen vermek için nazal kanül, ventürü maske ve geri dönüşümsüz maske kullanılabilir.
 • Erken entübasyondan kaçınılmalıdır.
 • Mekanik ventilasyon ihtiyacı belirlenmelidir. PaO2‘nin 50 mmHg’ nin altında olduğu durumlarda mekanik ventilasyon düşünülmelidir.
 • Bronkodilatörler kullanılmalıdır. Salbutamol 2-4 puf 15*20 dakika arayla verilebilir. Yada Salbutamol nebül 2,5 mg verilebilir.
 • İpratropium (atrovent) 0.5 mg verilebilir.
 • Yukarıdaki tedavilerle rahatlama olmadıysa kortikosteroidler 1 mg/kg dozunda IV olarak verilebilir.

Teofilin ve aminofilini ruin olarak kullanılması önerilmemektedir. Tedaviye hiçbir yanıt alınamazsa kullanılabilir.

 

 

Özet
KOAH Alevlenmesi
Makale Adı
KOAH Alevlenmesi
Açıklama
KOAH alevlenmesi belirti bulgular ve hastane öncesi tedavi yöntemleri
Yazar
Editör
www.resusitasyon.com
Editör Logo
« »
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz