• Akciğerlerdeki gaz değişiminin bir sonucu olarak eksirasyonda atık ürün olarak CO2 (karbondioksit) gazı ortaya çıkar. Ekspiryum sırasında bu karbondioksit gazının sayısal olarak ölçülmesine kapnometri adı verilir. ...
  • İleri yaşam desteği uygulamalarında ilaç uygulama yada sıvı replasmanı yapmamız gerektiği durumlarda İnravenöz yada intraosseöz yola ihyiyacımız vardır. Özellikle intravenöz erişim sağlayacak isek mutlaka ...
  • Defibrilasyon, Nabızsız Ventrikül Taşikardisi ve Ventrikül Fibrilasyonu olgularının en önemli tedavi yöntemidir. Hasta monitörize edildikten sonra ritmin defibrile edilebilir ritm (nVT/VT) olduğuna karar verildikten ...
  • İleri yaşam desteği uygulamaları sistemsel ve koordinasyonu yüksek olması gereken işlemler zinciridir. Ekip işidir. Etkin bir ileri yaşam desteği uygulamalarının başarısı tamamen ekip bilgi ...
  • Kardiopulmoner arrest ve peri-arrest vakalarda verimli bir ventilasyonu sağlamak için, hava yolu sağlanması ve sürdürülmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla üretilen bir çok ekipmanı ...
  • Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamalarında sistemsel yaklaşım, müdahalenin her kısmında önemli yer tutmaktadır. Özellikle hastane öncesi stabil olmayan ve dış etkenlerle mücadele edilen ortamlarda hangi aşamada, ...