ANZCOR Guideline: Kardiyopulmoner Resüsitasyon

ANZCOR Guideline: Kardiyopulmoner Resüsitasyon

Bu kılavuz kimler için uygulanır?

Bu kılavuz normal nefes almayan ve tepkisiz olan kişilere uygulanır.

Bu kılavuzun hedef kitlesi kimlerdir?

Bu kılavuzun hedef kitlesi, ilk yardımcılar, ilk yardım kuruluşları, ilk müdahale ekipleri ve sağlık profesyonelleridir.

Öneriler:

 • Kurtarıcılar, kişi tepkisiz yada normal nefes almıyorsa CPR’a başlamalıdır.
 • Çevredekiler CPR’ a aktif olarak teşvik edilmelidir.
 • Tüm yaşlar için kompresyon/ventilasyon oranı 30:2′ dir.
 • Tüm kurtarıcılar normal nefes almayan tüm hastaları göğüs kompresyonlarını uygulamalıdır. Kurtarıcı solunumlar için eğitimli ve istekli kurtarıcılar teşvik edilmelidir.
 • Göğüs kompresyonları yaklaşık 100-120/dk olacak şekilde uygulanmalıdır.
 • Kurtarıcılar göğüs kompresyonlarında kesintileri en aza indirmelidir.

 

1- Kardiyopulmoner resüsitasyon nedir?

Kardiyopulmoner reüsitasyon (CPR), kurtarıcı soluklarla birlikte kalp masajı uygulama tekniğidir. CPR’ ın amacı, uzman ve özel tedaviler kullanılabilir duruma gelene kadar beyin fonksiyonlarını korumak için yeterli dolaşımı sağlamaktır. Kurtarıcılar, kişi tepkisiz yada normal nefes almıyorsa CPR’a başlamalıdır. Kişi zaman zaman soluk alsa bile (Gasping) CPR’ a başlamalıdır. [Class A; LOE IV]. CPR’ a göğüs kompresyonları ile başlanmalıdır, [Class B; LOE extrapolated evidence] ve kesintiler en aza indirilmelidir.1 2 [Class A; LOE IV, extrapolated evidence]

1.1 Görgü tanıkları ve CPR

Erken ve yüksek kaliteli CPR hayat kurtarır. ANZCOR, kardiyak arrest olmayan kişilere zarar verme kaygısı olmadan, kardiyak arrest varsayılarak CPR’ a başlanmasını önerir. (Resusitasyon.com Notu: Tepkisiz ve normal nefes almayan hastalara) [CoSTR 2015, strong recommendation, very-low-quality evidence].

 

2- Kompresyon – Ventilasyon Oranı

ANZCOR, kardiyak arrest durumlarında 30 kompresyon –  2 ventilasyon olacak şekilde (30:2) kompresyon ventilasyon oranı önermektedir. (CoSTR 2015, weak recommendation, low-quality evidence). Kompresyonlara solunumu sağlamak için ara verilmelidir.

3- Resüsitasyon Aşamaları

Resüsitasyonda adımlar şunlardır;

1- DANGERS Tehlike olmadığını kontrol edin
2- RESPONSİVENESS Yanıtı kontrol edin (Yanıtsız ise)
3- SEND Yardım çağır.
4- AİRWAY Hava yolunu aç
5- BREATHİNG Solunumu kontrol et (Solumuyor/normal olmayan solunum)
6- CPR CPR’ a başla. (30 kompresyon, 2 solunum)
7- DEFİBRİLLATİON Otomatik eksternal defibrilatöre ulaşın ve yönergeleri izleyin

3.1 Göğüs Kompresyonları

Tün kurtarıcılar tepkisiz ve normal nefes almayan kişiler için göğüs kompresyonlarını uygulamalıdır. (CoSTR 2015, strong recommendation, very-low-quality evidence). ANZCOR, kardiyak arrest durumlarında eğitimli ve istekli kurtarıcıların solunum yapmasını önerir. (CoSTR 2015, weak recommendation, very low quality of evidence]. Eğer kurtarıcılar sürekli göğüs kompresyonları uygulamak isterse hızı, 100-120/dk olmalıdır. [Class A; LOE III-2]

3.2 Göğüs Kompresyonlarında Kesintileri En Aza İndirin

Göğüs kompresyonlarına, CPR’ a yanıtı değerlendirmek ve solunum vermek için ara verin. ANZCOR, göğüs kompresyonlarında kesintilerin en aza indirilmesine büyük önem vermektedir. İleri hava yolu olmadan 2 etkili solunum ile hasta solutulmaya çalışılmalıdır.

3.3. Çoklu Kurtarıcı

Birden fazla kurtarıcı olduğunda aşağıdakilerden emin olun;

 • Yardım çağırıldığından,
 • Tüm ekipmanların temin edildiğinden.(Örn: Otomatik Ekternal Defibrilatör (AED))

3.4. CPR Sırasında

Kurtarıcılar, aşağıdaki durumlardan herhangi biri sağlanana kadar kardiyopulmoner resusitasyona devam etmelidir.

 • Kişi tepki verir ve normal nefes almaya başlarsa
 • Sağlık profesyonelleri gelir ve CPR’ ı devralırsa,
 • Sağlık profesyonelleri tarafından CPR’ın sonlandırılması için direktif verilirse
 • CPR’ a devam etmek imkansız hale gelirse (Örn: yorgunluk)

[Class A; Expert Consensus Opinion]

4- Riskler

Kardiyak arrest olmayan kişilere zarar verme kaygısı olmadan, kardiyak arrest varsayılarak CPR’ a başlanmalıdır. (CoSTR 2015, strong recommendation, very-low-quality evidence). ANZCOR bu öneride bulurken, kardiyak arrest olmayan kişilere verilen düşük zarar riskine karşı, kardiyak arrest olan kişilere kurtarıcılar tarafından başlanan erken CPR’ ın sağkalım oranına etkisinin çok daha önemli olduğunu benimser.  (CoSTR 2015, values and preferences statement).

Eğitimli kişilerce yapılan CPR sırasında hastalık bulaşma riski çok düşüktür. [Class A; LOE IV, extrapolated evidence]. Eğitimli kişiler tarafından uygulanan CPR’ sırasında intravenöz kanülizasyon gibi yüksek riskli işlerlerin gerçekleştirilmediği durumlarda, hepatit B, hepatit C, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) veya sitomegalovirüs bulaşı ilgili hiçbir rapor mevcut değildir. [Class A; LOE extrapolated evidence]. Kurtarıcı solunumlar için varsa koruyucu bir bariyerin kullanılması faydalı olur. [Class A; LOE IV, extrapolated evidence]. Resüsitasyon sonucunda, resüsitasyona yanıt alınan hastalar, CPR sırasındaki yaralanmalar için tekrar değerlendirilmelidir. [Class A; LOE IV, extrapolated evidence].

ANZCOR Guideline Bölüm 8 den çevirilmiştir.

Referanslar:

1. Perkins GD, Travers AH, Berg RA, Castren M, Considine J, Escalante R et al. Part 3: Adult basic life support and automated external defibrillation. 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Resuscitation 2015; 95: e43-e69
2. Soar J, Callaway CW, Aibiki M, Böttiger BW, Brooks SC, Deakin CD et al. Part 4: Advanced life support 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Resuscitation 2015; 95: e71-e120 .
3. Soar J, Mancini ME, Bhanji F, Billi JE, Dennett J, Finn J, Ma MHM, Perkins GD, Rodgers DL, Hazinski MF, Jacobs I, Morley PT, on behalf of the Education, Implementation, and Teams Chapter Collaborators. Part 12: Education, implementation, and teams: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 2010;81:e288–e330.
4. Finn JC, Bhanji F, Lockey A, Monsieurs K, Frengley R, Iwami T et al. Part 8: Education, implementation, and teams 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Resuscitation 2015; 95: e203-e24

 

 

Özet
ANZCOR Guideline: Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Makale Adı
ANZCOR Guideline: Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Açıklama
Avustralya resüsitasyon konseyi ve Yeni Zelanda resüsitasyon konseyinin oluşturduğu ANZCOR tarafından yayınlanan ANZCOR Guideline' nın kardiyopulmoner resüsitasyon bölümünün türkçe hali.
Yazar
Editör
www.resusitasyon.com
Editör Logo
« »

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz