26 Ekim 2016

ANZCOR 2016 Algoritmaları

Avusturalya ve Yeni Zelanda Resitasyon Konseyi yetişkin, pediatrik ileri yaşam desteği ve yetişkin anafilaksi algoritmalarının türkçeleştirilmiş hali.
Devamını Oku

AHA 2015 Detaylı Taşikardi Algoritmaları

AHA 2015 Dar QRS düzenli Taşikardi, AVNRT, Atrial Flutter, Fokal Atrial Taşikardi Algoritmaları. Türkçeleştirilmiş halde.
Devamını Oku

ERC 2015 Yetişkin ve Pediatrik İleri Yaşam Desteği Algoritmaları

ERC 2015 erişkin ileri yaşam desteği ve pediatrik ileri yaşam desteği algoritmaları. Türkçeleştirilmiş halde.
Devamını Oku
Hipoglisemi, kan glikoz düzeyinin normal olarak kabul edilen seviyenin altına düşmesi ile klinik olarak uyumlu merkezi sinir sistemi
Genellikle periferal venlerden kopan trombüslerin yada diğer ajanların akciğerlerdeki damarları tıkaması sonucunda ortaya
Boğulma kavramı, su veya başka bir sıvı içinde kısmi batmaya (immersiyon) veya tam batmaya (submersiyon) bağlı olarak gelişen, primer solunum

Pediatrik Aciller

Tümünü Göster

Yenidoğanın İlk Değerlendirilmesi

Ambulanslarda veya olay yerinde doğum eylemleri eskisi kadar sık olmasa da yine karşılaştığımız durumlardan bir tanesidir. Bebek doğduktan

Çocuk İstismarı ve İhmali

Son dönemde sık sık yazılı, görsel medyada karşımıza çıkan çocuk istismarının tanınması sağlık profesyonelleri açısından ve istismar edilen

Umbilikal Ven Kateterizasyonu

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere yenidoğanların çok büyük bölümü uterus dışı yaşama kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde adapte

Hastane Öncesi Laktat Kullanımı

Foamem sitelerinde dolaşırken thetraumapro.com web sitesinde hastane öncesi dönemde laktat kullanımı ile ilgili kısa bir makale gördüm. Metini türkçeleştirerek sizlerle paylaşıyorum. Yazının orinaline buradan ulaşabilirsiniz. http://thetraumapro.com/2016/10/03/prehospital-lactate-ready-for-prime-time/

Revize (Gözden Geçirilmiş) Travma Skoru (RTS)

Travma hastalarının değerlendirilmesi, yaralanma seviyesinin belirlenmesi ve mortalite tahmini amacı ile birçok travma skorlama sistemi geliştirilmiştir.

Nörojenik Şok ve Hastane Öncesi Tedavisi

Özellikle spinal kord yaralanmalarına bağlı omurilik hasarı sonucunda oluşan, sempatik aktivite kaybı ile karakterize klinik tablodur.  Nörojenik

EKG Tanılama

Tümünü Göster

Wellens Sendromu

Wellens sendromu, yine  LAD arter darlığı yada oklüzyonunda karşımıza çıkan bir durumdur. V2 ve V3 de bifazik veya negatif derin T dalgalarıyla karşımıza 

De Winter’s T Dalgası ve Önemi

Prekordiyal derivasyonlarda (Özellikle V3, V4) ST elevasyonu olmadan simetrik ve sivri T dalgalarına De Winter’s T dalgarı adı verilmektedir. Özellikle genç hastalarda,

Sol Dal Bloğu

Sağ dal bloğunda ileti önce sağ ventrikülleri depolarize eder daha sonra septum üzerinde sol ventrikülleri depolarize ettiği için sol ventriküllerin