30 Eylül 2016

ANZCOR 2016 Algoritmaları

Avusturalya ve Yeni Zelanda Resitasyon Konseyi yetişkin, pediatrik ileri yaşam desteği ve yetişkin anafilaksi algoritmalarının türkçeleştirilmiş hali.
Devamını Oku

AHA 2015 Detaylı Taşikardi Algoritmaları

AHA 2015 Dar QRS düzenli Taşikardi, AVNRT, Atrial Flutter, Fokal Atrial Taşikardi Algoritmaları. Türkçeleştirilmiş halde.
Devamını Oku

ERC 2015 Yetişkin ve Pediatrik İleri Yaşam Desteği Algoritmaları

ERC 2015 erişkin ileri yaşam desteği ve pediatrik ileri yaşam desteği algoritmaları. Türkçeleştirilmiş halde.
Devamını Oku
Ambulanslarda veya olay yerinde doğum eylemleri eskisi kadar sık olmasa da yine karşılaştığımız durumlardan bir tanesidir. Bebek doğduktan
Genellikle periferal venlerden kopan trombüslerin yada diğer ajanların akciğerlerdeki damarları tıkaması sonucunda ortaya
Boğulma kavramı, su veya başka bir sıvı içinde kısmi batmaya (immersiyon) veya tam batmaya (submersiyon) bağlı olarak gelişen, primer solunum

Pediatrik Aciller

Tümünü Göster

Yenidoğanın İlk Değerlendirilmesi

Ambulanslarda veya olay yerinde doğum eylemleri eskisi kadar sık olmasa da yine karşılaştığımız durumlardan bir tanesidir. Bebek doğduktan

Çocuk İstismarı ve İhmali

Son dönemde sık sık yazılı, görsel medyada karşımıza çıkan çocuk istismarının tanınması sağlık profesyonelleri açısından ve istismar edilen

Umbilikal Ven Kateterizasyonu

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere yenidoğanların çok büyük bölümü uterus dışı yaşama kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde adapte

Nörojenik Şok ve Hastane Öncesi Tedavisi

Özellikle spinal kord yaralanmalarına bağlı omurilik hasarı sonucunda oluşan, sempatik aktivite kaybı ile karakterize klinik tablodur.  Nörojenik

Servikal Yaralanmalar

Özellikle direkt veya indirekt künt tavmalar sonucunda oluşan hayatı tehdit eden veya yaşam kalitesini kalıcı olarak düşüren yaralanmalardır.

Pelvis Yaralanmaları

Özellikle künt ve tüksek enerjili travmalar (Trafik kazaları, yüksekten düşme sıkışma – ezilme vb.) sonucunda oluşan yaralanmalardır. Yüzeyel yaralanmalarla

EKG Tanılama

Tümünü Göster

Sol Dal Bloğu

Sağ dal bloğunda ileti önce sağ ventrikülleri depolarize eder daha sonra septum üzerinde sol ventrikülleri depolarize ettiği için sol ventriküllerin

Brugada Sendromu

1992 yılında tanımlanan Brugada sendromu, kalp kasında bulunan Sodyum kanallarını kodlayan bir genin mutasyonuna bağlı

Sağ Dal Bloğu

Sağ dal bloğunda septum üzerinden yayılan depolarizasyon sol ventrikülleri uyardıktan sonra sağ ventriküllere geçtiği için sağ ventrikülün uyarılması